Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2014
 1. STN EN 60974-2 (05 2205): 2014 Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 2: Kvapalinové chladiace sústavy
 2. STN EN ISO 9692-1 (05 0025): 2014 Zváranie a príbuzné procesy. Odporúčania na prípravu spojov. Časť 1: Ručné oblúkové zváranie, zváranie v ochrannej atmosfére, zváranie plynom, zváranie TIG a zváranie ocelí lúčom
 3. STN EN ISO 9606-1 (05 0712): 2014 Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele
 4. STN EN 12098-1 (06 0330): 2014 Regulácia vykurovacích systémov. Časť 1: Regulačné zariadenia teplovodných vykurovacích systémov
 5. STN EN ISO 3807 (07 8320): 2014 Fľaše na plyny. Fľaše na acetylén. Základné požiadavky a typová skúška
 6. STN EN 1591-4 (13 1561): 2014 Príruby a ich spoje. Časť 4: Kvalifikácia personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov
 7. STN EN 14025 (69 8508): 2014 Nádrže na prepravu nebezpečných tovarov. Kovové tlakové nádrže. Navrhovanie a výroba
 8. STN EN 12493 (07 8403): 2014 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Zvárané oceľové tlakové nádoby na LPG pre autocisterny. Návrh a výroba
 9. STN EN 14894 (07 8636): 2014 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Označovanie fliaš a sudov
 10. STN EN 13776 (30 6522): 2014 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Postupy plnenia a vypúšťania autocisterien na LPG
 11. STN EN 14841 (07 8620): 2014 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Postup pri stáčaní skvapalnených ropných plynov (LPG) zo železničných cisternových vozňov
 12. STN 38 6460: 2014 Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Technické požiadavky a bezpečnosť
 13. STN 38 6462: 2014 Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť
 14. STN EN 14129 (07 8221): 2014 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Tlakové poistné ventily určené pre nádrže na LPG
 15. STN EN 69 0012: 2014 Stabilné tlakové nádoby. Prevádzkové požiadavky

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.