Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2015
 1. STN EN ISO 4126-6 (136668):2015 Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 6: Používanie, výber a inštalácia bezpečnostných zariadení s prietržnou membránou (ISO 4126-6: 2014)
 2. STN EN ISO 10297 (07 8601): 2015 Fľaše na plyny. Fľašové ventily. Špecifikácia a typová skúška
 3. STN EN ISO 14246 (07 8605): 2015 Fľaše na plyny. Fľašové ventily. Výrobné skúšky a kontroly
 4. STN EN 12516-1 (13 3022): 2015 Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 1: Postup zostavovania tabuliek pre plášte oceľových armatúr
 5. STN EN 12516-2 (13 3022): 2015 Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 2: Postup výpočtu plášťa oceľových armatúr
 6. STN EN 12516-4 (13 3022): 2015 Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 4: Postup výpočtu plášťa armatúr vyrobených z kovových materiálov iných ako oceľ
 7. STN EN 13175 (07 8210): 2015 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Špecifikácia a skúšanie cisternových ventilov a armatúr na LPG
 8. STN EN 14334 (07 8410): 2015 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Kontrola a skúšanie autocisterien na LPG
 9. STN EN 764-4 (69 0004): 2015 Tlakové zariadenia. Časť 4: Stanovenie technických dodacích podmienok pre kovové materiály
 10. STN EN 764-5 (69 0004): 2015 Tlakové zariadenia. Časť 5: Dokumenty kontroly kovových materiálov a zhoda s materiálovou špecifikáciou
 11. STN EN 15207 (69 8510): 2015 Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Zásuvky/vidlice a napájacie vlastnosti obslužného vybavenia určeného do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu napájaného menovitým napätím 24 V
 12. STN EN ISO 11120 (07 8525): 2015 Fľaše na plyny. Návratné bezšvové oceľové fľaše s vodnou kapacitou od 150 litrov do 3 000 litrov. Návrh, konštrukcia a skúšanie
 13. STN EN 13953 (07 8220) Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Odľahčovacie tlakové ventily na prenosné vratné fľaše na LP
 14. STN EN 15502 – 1 + A1 (07 0253): 11.15 „Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky“
 15. STN P CEN/TS 16769 (07 8212): 10.15 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Terminológia“
 16. STN EN 14071 (07 8222): 10.15 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Poistné ventily na tlakové nádoby na LPG. Príslušenstvo“
 17. STN EN 16631 (07 8223): 10.15 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Poistné ventily na tlakové nádoby na LPG. „Požiadavky na uvedenie do pôvodného stavu“
 18. STN EN ISO 15848 – 1 (13 0107): 11.15 „Priemyselné ventily. Meracie, skúšobné a kvalifikačné postupy na prchavé emisie. Časť 1: Klasifikačný systém a kvalifikačné postupy typovej skúšky ventilov“ (anglická verzia normy)
 19. STN EN ISO 15848 – 2 (13 0107): 11.15 „Priemyselné ventily. Meracie, skúšobné a kvalifikačné postupy na prchavé emisie. Časť 2: Výrobné preberacie skúšky“ (anglická verzia normy)
 20. STN EN 13094 (25 7863): 10.15 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Kovové Cisterny s pracovným tlakom do 0,5 bar. Návrh a výroba“ (anglická verzia normy)
 21. STN EN 10217 – 7 (42 5719):12.15„Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 7: Rúry z nehrdzavejúcej ocele
 22. STN EN 13445 – 8 + A1 (69 0010): 10.15 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 8: Dodatočné požiadavky na tlakové nádoby z hliníka a z hliníkových zliatin

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.