Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2016
 1. STN EN 13445 – 4 (69 0010): 01.16 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 4:Výroba“,
 2. STN EN 13445 – 6 (69 0010): 01.16 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 6:Požiadavky na navrhovanie a výrobu tlakových nádob a častí nádob zhotovených z tvárnej liatiny s guľôčkovým grafitom“,
 3. STN EN 14912 (07 8632): 01.16 „Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Kontrola a údržba ventilov fliaš na skvapalnené ropné plyny (LPG) vykonávané počas pravidelnej kontroly fliaš“ (anglická verzia normy),
 4. STN EN ISO 17871 (69 0020): 02.16 „Fľaše na plyny. Rýchloupínacie ventily na fľaše. Špecifikácie a typové skúšky“ (anglická verzia normy),
 5. STN EN ISO 21029 – 2 (69 7251): 02.16 „Kryogénne nádoby. Prepravné vákuom izolované nádoby s objemom do 1000 litrov vrátane. Časť 2: Prevádzkové požiadavky“ (anglická verzia normy).
 6. STN EN 12952 – 1 (07 7604): 03.16 „Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky“ (anglická verzia normy),
 7. STN EN 1866 – 2 (92 0510): 02.16 „Pojazdné hasiace prístroje. Časť 2: Požiadavky na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov s najvyšším dovoleným tlakom 30 bar alebo menším, ktoré spĺňajú požiadavky EN 1866 – 1“,
 8. STN EN 3 – 8 (92 0501): 07.07 „Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3 – 7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo nižší“
 9. STN EN 3 – 9 (92 0501): 07.07 „Prenosné hasiace prístroje. Časť 9: Dodatočné požiadavky k EN 3 – 7 na tlakovú odolnosť hasiacich prístrojov CO2“.
 10. STN EN 13445 – 3 + A1 (69 0010): 05.16 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 3: Navrhovanie“,
 11. STN EN 13445 – 10 (69 0010): 05.16 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 10: Dodatočné požiadavky na tlakové nádoby z niklu a niklových zliatin“ (anglická verzia normy),
 12. STN EN ISO 11623 (69 0018): 05.16 „Fľaše na plyny. Kompozitná konštrukcia. Periodická kontrola a skúšky“ (anglická verzia normy),
 13. STN EN ISO 21009 – 2 (69 8615): 05.16 „Kryogénne nádoby. Stabilné nádoby izolované vákuom.  Časť 2: Prevádzkové požiadavky“ (anglická verzia normy),
 14. STN EN 12516 – 1 (13 3022): 06.16 „Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 1: Postup zostavovania tabuliek pre plášte oceľových armatúr“,
 15. STN EN 1440 (07 8216): 07.16 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Zvárané a spájkované oceľové prepravné vratné fľaše na LPG. Pravidelná kontrola“ (anglická verzia normy),
 16. STN EN 14071 (07 8222): 07.16 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Tlakové poistné ventily pre tlakové nádoby na LPG. Príslušenstvo“,
 17. STN EN 12972 (69 9011): 07.16 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Skúšanie, kontrola a označovanie kovových cisterien“,
 18. STN EN 16668 (13 3008): 08.16 „Priemyselné armatúry. Požiadavky a skúšanie kovových armatúr ako tlakového príslušenstva“ (anglická verzia normy),
 19. STN EN ISO 16148 (07 8629): 09.16 „Fľaše na plyn. Bezšvové oceľové fľaše a veľké fľaše na plyn na opakované plnenia. Skúška akustickou emisiou (AT) a následnou   ultrazvukovou skúškou (UT) pri pravidelnej kontrole a skúšaní“ (anglická verzia normy),
 20. STN EN 16767 (13 4762): 09.16 „Priemyselné armatúry. Oceľové a liatinové bezpečnostné spätné ventily“ (anglická verzia normy),
 21. STN EN 764 – 4 (69 0004): 09.16 „Tlakové zariadenia. Časť 4: Stanovenie technických dodacích podmienok pre kovové materiály“,
 22. STN EN 764 – 5 (69 0004): 09.16 „Tlakové zariadenia. Časť 5: Dokumenty kontroly kovových materiálov a zhoda s materiálovou špecifikáciou“.
 23. STN EN ISO 11970 (05 0315): 10.16 „Stanovenie a schválenie postupov zvárania na výrobné zváranie odliatkov z ocele“ (anglická verzia normy),
 24. STN EN 19 (13 3004): 10.16 „Priemyselné armatúry. Označovanie kovových armatúr“,
 25. STN EN 16753 (07 8645): 11.16 „ Fľaše na plyny. Periodické kontroly a skúšky na mieste (bez demontáže) znovuplniteľných bezšvových oceľových fliaš s objemom vody od 150 l do 3 000 l“ (anglická verzia normy),
 26. STN P CEN/TS 764 – 8 (69 0010): 11.16 „Tlakové zariadenia a montážne celky. Časť 8: Tlaková skúška“ (anglická verzia normy),
 27. STN EN 14025 + A1 (69 8508): 11.16 „Nádrže na prepravu nebezpečných látok. Kovové tlakové nádrže. Navrhovanie a výroba“ (anglická verzia normy),
 28. STN EN 12952 – 1 (07 7604): 12.16 „Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky“,
 29. STN EN 13445 – 10 (69 0010): 12.16 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 10: Dodatočné požiadavky na tlakové nádoby z niklu a zliatin niklu“,

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.