Mapa stránky

dnes je Sobota 18.11.2017
Normy 2017
 1. STN EN 10028 – 7 (42 0937): 01.17 „Ploché výrobky z ocelí na tlakové účely. Časť 7: Nehrdzavejúce ocele“ (anglická verzia normy),
 2. STN EN 10213 + A1 (42 1262): 01.17 „Oceľové odliatky na tlakové účely“ (anglická verzia normy),
 3. STN EN ISO 11623 (69 0018): 02.17 „Plynové fľaše. Kompozitná konštrukcia. Periodická kontrola a skúšky“,
 4. STN EN 16657 (69 8384): 02.17 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Vybavenie prepravných cisterien zariadením na ochranu proti preplneniu stabilných nádrží“ (anglická verzia normy),
 5. STN EN 14595 (69 8514): 02.17 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Obslužné vybavenie cisterien. Tlakové a podtlakové odvetrávacie zariadenia“ (anglická verzia normy).
 6. STN EN 13018 (01 5065): 03.17  „Nedeštruktívne skúšanie. Vizuálna kontrola. Všeobecné zásady“,
 7. STN EN 12953 – 3 (07 7605): 03.17 „Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí“,
 8. STN EN 16668 (13 3008): 03.17 „Priemyselné armatúry. Požiadavky a skúšanie kovových armatúr používaných ako tlakové príslušenstvo“,
 9. STN P CEN/TS 764 – 8 (69 0004): 03.17 „Tlakové zariadenia a montážne celky. Časť 8: Tlaková skúška“,
 10. STN EN ISO 14456 (69 0022): 03.17 „ Fľaše na plyny. Vlastnosti plynu a pridružené klasifikačné kódy (FTSC)“ (anglická verzia normy),
 11. STN EN 16657 (69 8384): 03.17 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Vybavenie prepravných cisterien zariadením na ochranu proti preplneniu stabilných nádrží“.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.