Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2017
 1. STN EN 10028 – 7 (42 0937): 01.17 „Ploché výrobky z ocelí na tlakové účely. Časť 7: Nehrdzavejúce ocele“ (anglická verzia normy),
 2. STN EN 10213 + A1 (42 1262): 01.17 „Oceľové odliatky na tlakové účely“ (anglická verzia normy),
 3. STN EN ISO 11623 (69 0018): 02.17 „Plynové fľaše. Kompozitná konštrukcia. Periodická kontrola a skúšky“,
 4. STN EN 16657 (69 8384): 02.17 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Vybavenie prepravných cisterien zariadením na ochranu proti preplneniu stabilných nádrží“ (anglická verzia normy),
 5. STN EN 14595 (69 8514): 02.17 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Obslužné vybavenie cisterien. Tlakové a podtlakové odvetrávacie zariadenia“ (anglická verzia normy).
 6. STN EN 13018 (01 5065): 03.17  „Nedeštruktívne skúšanie. Vizuálna kontrola. Všeobecné zásady“,
 7. STN EN 12953 – 3 (07 7605): 03.17 „Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí“,
 8. STN EN 16668 (13 3008): 03.17 „Priemyselné armatúry. Požiadavky a skúšanie kovových armatúr používaných ako tlakové príslušenstvo“,
 9. STN P CEN/TS 764 – 8 (69 0004): 03.17 „Tlakové zariadenia a montážne celky. Časť 8: Tlaková skúška“,
 10. STN EN ISO 14456 (69 0022): 03.17 „ Fľaše na plyny. Vlastnosti plynu a pridružené klasifikačné kódy (FTSC)“ (anglická verzia normy),
 11. STN EN 16657 (69 8384): 03.17 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Vybavenie prepravných cisterien zariadením na ochranu proti preplneniu stabilných nádrží“.
 12. TNI 05 0706: 05.17 „Odporúčanie na uplatňovanie normy STN EN ISO 9606- 1",
 13. STN EN ISO 17635 (05 1170): 06.17  „Nedeštruktívne skúšky zvarov. Všeobecné pravidlá pre kovové materiály" (anglická verzia normy),
 14. STN EN 1171 (13 3710): 06.17 „Priemyselné armatúry. Liatinové posúvače",
 15. STN EN 10027 – 1 (42 0012): 06.17 „Systémy označovania ocelí. Značky ocelí" (anglická verzia normy),
 16. STN EN 14025 + A1 (69 8508): 06.17 „Nádrže na prepravu nebezpečných tovarov. Kovové tlakové nádrže. Navrhovanie a výroba",
 17. STN EN 14595 (69 8514): 06.17 „Cisterny na prepravu nebezpečných tovarov. Obslužné vybavenie cisterien. Odvzdušňovacie zariadenia",
 18. STN EN ISO 28921 – 1 (13 4505): 08.17 „Priemyselné armatúry. Uzatváracie ventily používané pri nízkych teplotách. Časť 1: Návrh, výroba a výrobné skúšky (anglická verzia normy), 
 19. STN EN ISO 28921 – 2 (13 4505): 08.17 „Priemyselné armatúry. Uzatváracie ventily používané pri nízkych teplotách. Časť 2: Typové skúšky (anglická verzia normy),
 20. STN EN 764 – 1 + A1 (69 0004): 08.17 „Tlakové zariadenia. Časť 1: Slovník",
 21. STN EN 13807 (69 0016): 08.17 „Prepravné fľaše na plyny. Batérie fliaš na vozidlách a viacčlánkové kontajnery na plyn (MEGC). Návrhy, výroba, identifikácia a skúšky" (anglická verzia normy),
 22. STN EN ISO 20421 – 2 (69 8613): 08.17 „Kryogénne nádoby. Veľké prepravné nádoby izolované vákuom. Časť 2: Prevádzkové požiadavky (anglická verzia normy),
 23. STN EN ISO 21013 – 3 (69 8873): 08.17 „Kryogénne nádoby. Príslušenstvo na uvoľňovanie tlaku v kryogénnych systémoch. Časť 3: Určovanie veľkosti a kapacity",
 24. STN EN ISO 21009 – 2 (69 8874): 08.17 „Kryogénne nádoby. Stabilné nádoby izolované vákuom. Prevádzkové požiadavky",
 25. TNI CEN ISO/TR 15608 (05 0100): 08.17 „Zváranie. Pokyny pre skupinový systém kovových materiálov" (anglická verzia TNI), 
 26. STN EN 515 (42 0053) : 2017 Hliník a zliatiny hliníka. Tvárnené výrobky. Označovanie stavov (anglická verzia normy),
 27. STN EN 1442 (07 8518):11. 2017  Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Plniteľné zvárané oceľové fľaše na prepravu skvapalneného uhľovodíkového plynu (LPG). Návrh a konštrukcia (anglická verzia normy),
 28. STN EN 1439 (07 8611): 12.2017 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Postup na kontrolu prepravných znova naplniteľných fliaš na LPG pred plnením, počas plnenia a po naplnení. (anglická verzia normy),

 29. STN EN 10028-7 (42 0937): 12.2017 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 7: Nehrdzavejúce ocele,

 30. STN EN 13952 (07 8240): 12.2017 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Postupy na plnenie fliaš na LPG. (anglická verzia normy),

 31. STN EN 13480-1 (13 3410): 12.2017 Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne (anglická verzia normy),

 32. STN EN 13480-2 (13 3410): 12.2017 Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály (anglická verzia normy),

 33. STN EN 13480-3 (13 3410): 12.2017 Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet (anglická verzia normy),

 34. STN EN 13480-4 (13 3410): 12.2017 Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba a inštalácia (anglická verzia normy),

 35. STN EN 13480-5 (13 3410): 12.2017 Kovové priemyselné potrubia. Časť 5: Kontrola a skúšanie (anglická verzia normy),

 36. STN EN 13480-6 (13 3410): 12.2017 Kovové priemyselné potrubia. Časť 6: Dodatočné požiadavky na podzemné potrubia (anglická verzia normy),

 37. STN EN 13480-8 (13 3410): 12.2017 Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Dodatočné požiadavky na potrubia z hliníka a hliníkových zliatin (anglická verzia normy).

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.