Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Prehľad používaných noriem TI,a.s. v oblasti TZ od 2009 po súčanosť

2017

 1. STN EN 10028 – 7 (42 0937): 01.17 „Ploché výrobky z ocelí na tlakové účely. Časť 7: Nehrdzavejúce ocele“ (anglická verzia normy),
 2. STN EN 10213 + A1 (42 1262): 01.17 „Oceľové odliatky na tlakové účely“ (anglická verzia normy),
 3. STN EN ISO 11623 (69 0018): 02.17 „Plynové fľaše. Kompozitná konštrukcia. Periodická kontrola a skúšky“,
 4. STN EN 16657 (69 8384): 02.17 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Vybavenie prepravných cisterien zariadením na ochranu proti preplneniu stabilných nádrží“ (anglická verzia normy),
 5. STN EN 14595 (69 8514): 02.17 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Obslužné vybavenie cisterien. Tlakové a podtlakové odvetrávacie zariadenia“ (anglická verzia normy).
 6. STN EN 13018 (01 5065): 03.17  „Nedeštruktívne skúšanie. Vizuálna kontrola. Všeobecné zásady“,
 7. STN EN 12953 – 3 (07 7605): 03.17 „Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí“,
 8. STN EN 16668 (13 3008): 03.17 „Priemyselné armatúry. Požiadavky a skúšanie kovových armatúr používaných ako tlakové príslušenstvo“,
 9. STN P CEN/TS 764 – 8 (69 0004): 03.17 „Tlakové zariadenia a montážne celky. Časť 8: Tlaková skúška“,
 10. STN EN ISO 14456 (69 0022): 03.17 „ Fľaše na plyny. Vlastnosti plynu a pridružené klasifikačné kódy (FTSC)“ (anglická verzia normy),
 11. STN EN 16657 (69 8384): 03.17 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Vybavenie prepravných cisterien zariadením na ochranu proti preplneniu stabilných nádrží“.

2016

 1. STN EN 13445 – 4 (69 0010): 01.16 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 4:Výroba“,
 2. STN EN 13445 – 6 (69 0010): 01.16 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 6:Požiadavky na navrhovanie a výrobu tlakových nádob a častí nádob zhotovených z tvárnej liatiny s guľôčkovým grafitom“,
 3. STN EN 14912 (07 8632): 01.16 „Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Kontrola a údržba ventilov fliaš na skvapalnené ropné plyny (LPG) vykonávané počas pravidelnej kontroly fliaš“ (anglická verzia normy),
 4. STN EN ISO 17871 (69 0020): 02.16 „Fľaše na plyny. Rýchloupínacie ventily na fľaše. Špecifikácie a typové skúšky“ (anglická verzia normy),
 5. STN EN ISO 21029 – 2 (69 7251): 02.16 „Kryogénne nádoby. Prepravné vákuom izolované nádoby s objemom do 1000 litrov vrátane. Časť 2: Prevádzkové požiadavky“ (anglická verzia normy).
 6. STN EN 12952 – 1 (07 7604): 03.16 „Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky“ (anglická verzia normy),
 7. STN EN 1866 – 2 (92 0510): 02.16 „Pojazdné hasiace prístroje. Časť 2: Požiadavky na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov s najvyšším dovoleným tlakom 30 bar alebo menším, ktoré spĺňajú požiadavky EN 1866 – 1“,
 8. STN EN 3 – 8 (92 0501): 07.07 „Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Dodatočné požiadavky k EN 3 – 7 na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov pri najvyššom dovolenom tlaku, ktorý sa rovná 30 bar alebo nižší“
 9. STN EN 3 – 9 (92 0501): 07.07 „Prenosné hasiace prístroje. Časť 9: Dodatočné požiadavky k EN 3 – 7 na tlakovú odolnosť hasiacich prístrojov CO2“.
 10. STN EN 13445 – 3 + A1 (69 0010): 05.16 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 3: Navrhovanie“,
 11. STN EN 13445 – 10 (69 0010): 05.16 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 10: Dodatočné požiadavky na tlakové nádoby z niklu a niklových zliatin“ (anglická verzia normy),
 12. STN EN ISO 11623 (69 0018): 05.16 „Fľaše na plyny. Kompozitná konštrukcia. Periodická kontrola a skúšky“ (anglická verzia normy),
 13. STN EN ISO 21009 – 2 (69 8615): 05.16 „Kryogénne nádoby. Stabilné nádoby izolované vákuom.  Časť 2: Prevádzkové požiadavky“ (anglická verzia normy),
 14. STN EN 12516 – 1 (13 3022): 06.16 „Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 1: Postup zostavovania tabuliek pre plášte oceľových armatúr“,
 15. STN EN 1440 (07 8216): 07.16 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Zvárané a spájkované oceľové prepravné vratné fľaše na LPG. Pravidelná kontrola“ (anglická verzia normy),
 16. STN EN 14071 (07 8222): 07.16 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Tlakové poistné ventily pre tlakové nádoby na LPG. Príslušenstvo“,
 17. STN EN 12972 (69 9011): 07.16 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Skúšanie, kontrola a označovanie kovových cisterien“,
 18. STN EN 16668 (13 3008): 08.16 „Priemyselné armatúry. Požiadavky a skúšanie kovových armatúr ako tlakového príslušenstva“ (anglická verzia normy),
 19. STN EN ISO 16148 (07 8629): 09.16 „Fľaše na plyn. Bezšvové oceľové fľaše a veľké fľaše na plyn na opakované plnenia. Skúška akustickou emisiou (AT) a následnou   ultrazvukovou skúškou (UT) pri pravidelnej kontrole a skúšaní“ (anglická verzia normy),
 20. STN EN 16767 (13 4762): 09.16 „Priemyselné armatúry. Oceľové a liatinové bezpečnostné spätné ventily“ (anglická verzia normy),
 21. STN EN 764 – 4 (69 0004): 09.16 „Tlakové zariadenia. Časť 4: Stanovenie technických dodacích podmienok pre kovové materiály“,
 22. STN EN 764 – 5 (69 0004): 09.16 „Tlakové zariadenia. Časť 5: Dokumenty kontroly kovových materiálov a zhoda s materiálovou špecifikáciou“.
 23. STN EN ISO 11970 (05 0315): 10.16 „Stanovenie a schválenie postupov zvárania na výrobné zváranie odliatkov z ocele“ (anglická verzia normy),
 24. STN EN 19 (13 3004): 10.16 „Priemyselné armatúry. Označovanie kovových armatúr“,
 25. STN EN 16753 (07 8645): 11.16 „ Fľaše na plyny. Periodické kontroly a skúšky na mieste (bez demontáže) znovuplniteľných bezšvových oceľových fliaš s objemom vody od 150 l do 3 000 l“ (anglická verzia normy),
 26. STN P CEN/TS 764 – 8 (69 0010): 11.16 „Tlakové zariadenia a montážne celky. Časť 8: Tlaková skúška“ (anglická verzia normy),
 27. STN EN 14025 + A1 (69 8508): 11.16 „Nádrže na prepravu nebezpečných látok. Kovové tlakové nádrže. Navrhovanie a výroba“ (anglická verzia normy),
 28. STN EN 12952 – 1 (07 7604): 12.16 „Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky“,
 29. STN EN 13445 – 10 (69 0010): 12.16 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 10: Dodatočné požiadavky na tlakové nádoby z niklu a zliatin niklu“,

 

2015

 1. STN EN ISO 4126-6 (136668):2015 Bezpečnostné zariadenia na ochranu proti nadmernému tlaku. Časť 6: Používanie, výber a inštalácia bezpečnostných zariadení s prietržnou membránou (ISO 4126-6: 2014)
 2. STN EN ISO 10297 (07 8601): 2015 Fľaše na plyny. Fľašové ventily. Špecifikácia a typová skúška
 3. STN EN ISO 14246 (07 8605): 2015 Fľaše na plyny. Fľašové ventily. Výrobné skúšky a kontroly
 4. STN EN 12516-1 (13 3022): 2015 Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 1: Postup zostavovania tabuliek pre plášte oceľových armatúr
 5. STN EN 12516-2 (13 3022): 2015 Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 2: Postup výpočtu plášťa oceľových armatúr
 6. STN EN 12516-4 (13 3022): 2015 Priemyselné armatúry. Pevnostný návrh plášťa. Časť 4: Postup výpočtu plášťa armatúr vyrobených z kovových materiálov iných ako oceľ
 7. STN EN 13175 (07 8210): 2015 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Špecifikácia a skúšanie cisternových ventilov a armatúr na LPG
 8. STN EN 14334 (07 8410): 2015 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Kontrola a skúšanie autocisterien na LPG
 9. STN EN 764-4 (69 0004): 2015 Tlakové zariadenia. Časť 4: Stanovenie technických dodacích podmienok pre kovové materiály
 10. STN EN 764-5 (69 0004): 2015 Tlakové zariadenia. Časť 5: Dokumenty kontroly kovových materiálov a zhoda s materiálovou špecifikáciou
 11. STN EN 15207 (69 8510): 2015 Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Zásuvky/vidlice a napájacie vlastnosti obslužného vybavenia určeného do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu napájaného menovitým napätím 24 V
 12. STN EN ISO 11120 (07 8525): 2015 Fľaše na plyny. Návratné bezšvové oceľové fľaše s vodnou kapacitou od 150 litrov do 3 000 litrov. Návrh, konštrukcia a skúšanie
 13. STN EN 13953 (07 8220) Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Odľahčovacie tlakové ventily na prenosné vratné fľaše na LP
 14. STN EN 15502 – 1 + A1 (07 0253): 11.15 „Vykurovacie kotly na plynné palivá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky“
 15. STN P CEN/TS 16769 (07 8212): 10.15 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Terminológia“
 16. STN EN 14071 (07 8222): 10.15 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Poistné ventily na tlakové nádoby na LPG. Príslušenstvo“
 17. STN EN 16631 (07 8223): 10.15 „Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Poistné ventily na tlakové nádoby na LPG. „Požiadavky na uvedenie do pôvodného stavu“
 18. STN EN ISO 15848 – 1 (13 0107): 11.15 „Priemyselné ventily. Meracie, skúšobné a kvalifikačné postupy na prchavé emisie. Časť 1: Klasifikačný systém a kvalifikačné postupy typovej skúšky ventilov“ (anglická verzia normy)
 19. STN EN ISO 15848 – 2 (13 0107): 11.15 „Priemyselné ventily. Meracie, skúšobné a kvalifikačné postupy na prchavé emisie. Časť 2: Výrobné preberacie skúšky“ (anglická verzia normy)
 20. STN EN 13094 (25 7863): 10.15 „Cisterny na prepravu nebezpečných látok. Kovové Cisterny s pracovným tlakom do 0,5 bar. Návrh a výroba“ (anglická verzia normy)
 21. STN EN 10217 – 7 (42 5719):12.15„Zvárané oceľové rúry na tlakové účely. Technické dodacie podmienky. Časť 7: Rúry z nehrdzavejúcej ocele
 22. STN EN 13445 – 8 + A1 (69 0010): 10.15 „Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 8: Dodatočné požiadavky na tlakové nádoby z hliníka a z hliníkových zliatin

2014

 1. STN EN 60974-2 (05 2205): 2014 Zariadenia na oblúkové zváranie. Časť 2: Kvapalinové chladiace sústavy
 2. STN EN ISO 9692-1 (05 0025): 2014 Zváranie a príbuzné procesy. Odporúčania na prípravu spojov. Časť 1: Ručné oblúkové zváranie, zváranie v ochrannej atmosfére, zváranie plynom, zváranie TIG a zváranie ocelí lúčom
 3. STN EN ISO 9606-1 (05 0712): 2014 Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele
 4. STN EN 12098-1 (06 0330): 2014 Regulácia vykurovacích systémov. Časť 1: Regulačné zariadenia teplovodných vykurovacích systémov
 5. STN EN ISO 3807 (07 8320): 2014 Fľaše na plyny. Fľaše na acetylén. Základné požiadavky a typová skúška
 6. STN EN 1591-4 (13 1561): 2014 Príruby a ich spoje. Časť 4: Kvalifikácia personálu spôsobilého na montáž skrutkových spojov na kritických častiach prevádzkovaných tlakových systémov
 7. STN EN 14025 (69 8508): 2014 Nádrže na prepravu nebezpečných tovarov. Kovové tlakové nádrže. Navrhovanie a výroba
 8. STN EN 12493 (07 8403): 2014 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Zvárané oceľové tlakové nádoby na LPG pre autocisterny. Návrh a výroba
 9. STN EN 14894 (07 8636): 2014 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Označovanie fliaš a sudov
 10. STN EN 13776 (30 6522): 2014 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Postupy plnenia a vypúšťania autocisterien na LPG
 11. STN EN 14841 (07 8620): 2014 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Postup pri stáčaní skvapalnených ropných plynov (LPG) zo železničných cisternových vozňov
 12. STN 38 6460: 2014 Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Technické požiadavky a bezpečnosť
 13. STN 38 6462: 2014 Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť
 14. STN EN 14129 (07 8221): 2014 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Tlakové poistné ventily určené pre nádrže na LPG
 15. STN EN 69 0012: 2014 Stabilné tlakové nádoby. Prevádzkové požiadavky

2013

 1. STN EN 12828 (06 0310): 2013 Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov
 2. STN EN 12952-7 (07 7604): 2013 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 7: Požiadavky na vybavenie kotla
 3. STN EN 12952-18 (07 7604): 2013 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 18: Prevádzkové pokyny
 4. STN EN 13480-1 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 1: Všeobecne
 5. STN EN 13480-2 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 2: Materiály
 6. STN EN 13480-3 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet
 7. STN EN 13480-4 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 4: Výroba a inštalácia
 8. STN EN 13480-5 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 5: Kontrola a skúšanie
 9. STN EN 13480-6 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 6: Dodatočné požiadavky na podzemné potrubia
 10. STN EN 13480-8 (13 3410): 2013 Kovové priemyselné potrubia. Časť 8: Doplnkové požiadavky na potrubia z hliníka a hlinikových zliatín
 11. STN EN 14564 (69 8500): 2013 Cisterny na prepravu nebezpečného tovaru. Terminológia
 12. TNI CEN/TR 764-6 (69 0004): 2013 Tlakové zariadenia. Časť 6: Zloženie a obsah prevádzkových pokynov
 13. STN EN ISO 11114-2 (07 8609): 2013 Fľaše na plyny. Kompatibilita fľašových a ventilových materiálov s plynovým obsahom. Časť 2: Nekovové materiály (ISO 11114-2:2013)
 14. STN EN 1866-3 (92 0510): 2013 Pojazdné hasiace prístroje. Časť 3: Požiadavky na zostavu, konštrukciu a odolnosť proti tlaku hasiacich prístrojov CO2 v súlade s požiadavkami EN 1866-1

2012

1.     STN EN ISO 9712 (01 5000): 2012 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania.

2.     STN EN 287-1 (05 0711): 2012 Kvalifikačné skúšky zváračov. Tavné zváranie. Časť 1: Ocele

3.     STN EN 303-5 (07 0251): 2012 Vykurovacie kotly. Časť 5: Vykurovacie kotly na tuhé palivá s ručným a automatickým prikladaním paliva s menovitým výkonom do 500 kW. Terminológia, požiadavky, skúšanie a označovanie

4.     STN EN 12952-2 (07 7604): 2012 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 2: Materiály na časti kotlov a príslušenstvo namáhané tlakom

5.     STN EN 12952-3 (07 7604): 2012 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 3: Navrhovanie a výpočet tlakových častí

6.     STN EN 12952-4 (07 7604): 2012 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 4: Prevádzkové výpočty pravdepodobného času životnosti kotla

7.     STN EN 12952-5 (07 7604): 2012 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 5: Vyhotovenie a konštrukcia tlakových častí kotla

8.     STN EN 12952-6 (07 7604): 2012 Vodorúrkové kotly a pomocné zariadenia. Časť 6: Kontrola pri výrobe, dokumentácia a označovanie tlakových častí kotla

9.     STN EN 12953-1 (07 7605): 2012 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 1: Všeobecne

10.   STN EN 12953-2 (07 7605): 2012 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 2: Materiály na tlakové častí kotlov a príslušenstvo

11.   STN EN 12953-13 (07 7605): 2012 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 13: Prevádzkové pokyny

12.   STN EN 14894 (07 8636): 2012 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Označovanie fliaš a sudov

13.   STN EN 13799 (07 9145): 2012 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Ukazovateľ stavu naplnenia tlakových nádob na skvapalnené ropné plyny (LPG)

14.   STN EN 12266 - 1 (13 3003): 2012 Priemyselné armatúry. Skúšanie armatúr. Časť 1: Tlakové skúšky, skúšobné postupy a akceptačné kritéria. Povinné požiadavky.

15.   STN EN 12266 - 2 (13 3003): 2012 Priemyselné armatúry. Skúšanie armatúr. Časť 2: Skúšky, skúšobné postupy a akceptačné kritéria. Dodatočné požiadavky.

16.   STN EN 12451 (42 1525): 2012 Meď a zliatiny medi. Bezšvové okrúhle rúry na výmenníky tepla

17.   STN EN 12452 (42 1529): 2012 Meď a zliatiny medi. Valcované bezšvové rúry s rebrovaním na výmenníky tepla

18.   ST EN 764-2 (69 0004): 2012 Tlakové zariadenia. Časť 2: Veličiny, značky a jednotky

19.   STN EN 13445-4 (69 0010): 2012 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 4: Výroba

20.   STN EN 13445-5 (69 0010): 2012 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 5: Kontrola a skúšanie

21.   STN EN 13445-6 (69 0010): 2012 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 6: Požiadavky na návrhovanie a výrobu tlakových nádob a častí nádob zhotovených z tvárnej liatiny z guľôčkovým grafitom

22.   STN EN 1089-3 (69 0015): 2012 Prepravné fľaše na plyny. Označovanie fiaš (okrem LPG). Časť 3: Farebné označovanie

23.   STN EN ISO 10961 (69 0018): 2012 Fľaše na plyny. Zväzky fliaš. Návrh, výroba, skúšanie a kontrola

24.   STN EN 417 (69 8417): 2012 Jednorazové kovové nádoby na skvapalnené ropné plyny s ventilom alebo bez ventilu určené pre prenosné spotrebiče. Konštrukcia, kontrola, skúšanie a označenie

25.   STN EN 13922 (69 8519): 2012 Cisterny na prepravu nebezpečného tovaru. Obslužné vybavenie nádrží. Systémy na zabránenie prepĺňaniu kvapalnými palivami

2011

1.     STN EN 12542 (07 3315): 2011 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Stabilné zvárané valcovité nádoby z ocele sériovej výroby na skladovanie skvapalneného uhľovodikového plynu (LPG) s objemom najviac 13 m3. Navrhovanie a výroba

2.     STN EN 12953-6 (07 7605): 2011 Veľkopriestorové vodné kotly. Časť 6: Požiadavky na výstroj kotla

3.     STN EN 12735-1 (42 8704): 2011 Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na rozvodné systémy

4.     STN EN 12735-2 (42 8704): 2011 Meď a zliatiny medi. Medené bezšvové rúry kruhového prierezu na klimatizačné a chladiace zariadenia. Časť 1: Rúry na zariadenia 

5.     STN EN 13445-3 (69 0010): 2011 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 3: Navrhovanie

6.     STN EN ISO 22434 (69 0029): 2011 Fľaše na prepravu plynov. Kontrola a údržba fľašových ventilov

2010

1.     STN EN ISO 4063 (05 0011): 2010 Zváranie a príbuzné procesy. Zoznam spôsobov zvárania a ich číselné označovanie

2.     STN EN ISO 23227 (05 1154): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie zvarov kapilárnymi metódami. Úrovne prípustnosti

3.     STN EN ISO 17638 (05 1182): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie magnetickou práškovou metódou

4.     STN EN ISO 23278 (05 1183): 2010 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Skúšanie magnetickou práškovou metódou. Úrovne prípustnosti

5.     STN EN 1011 – 1 (05 2310): 2010 Zváranie. Odporúčanie na zváranie kovových materiálov. Časť 1: Všeobecný návod na oblúkové zváranie

6.     STN EN 1515-4 (13 1501): 2010 Príruby a prírubové spoje. Skrutky a matice. Časť 4: Výber skrutiek a matíc na zariadenia podliehajúce smernici o tlakových zariadenIach 97/23/ES

7.     STN EN 12819 (07 9125): 2010 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prehliadky a skúšky nádob na LPG s objemom nad 13 m3

8.     STN EN 12817 (07 9125): 2010 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Prehliadky a skúšky nádob na LPG s objemom do 13 m3

9.     STN EN 13709 (13 3040): 2010 Priemyselné armatúry. Oceľové uzatváracie ventily a uzatváracie spätné ventily

10.   STN EN 1984 (13 3045): 2010 Priemyselné armatúry. Oceľové posúvače

11.   STN EN 1349 (13 3115): 2010 Regulačné armatúry pre priemyselné procesy

12.   STN EN 13789 (13 3508): 2010 Priemyselné armatúry. Liatinové uzatváracie ventily

13.   STN EN 593 (13 3901): 2010 Priemyselné armatúry. Kovové uzatváracie motýľové klapky

14.   STN EN 13445-1 (69 0010): 2010 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 1: Všeobecne

15.   STN EN 13445-2 (69 0010): 2010 Nevyhrievané tlakové nádoby. Časť 2: Materiály

16.   STN EN ISO 15995 (07 8623): 2010 Fľaše na plyny. Špecifikácia a skúšanie ventilov na fľaše na LPG. Ručne ovládané ventily

17.   STN EN ISO 14245 (07 8622): 2010 Fľaše na plyny. Špecifikácia a skúšanie ventilov na fľaše na LPG. Samozatváracie ventily

2009

1.     STN EN 10028 – 2 (42 0937): 2009 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 2: Nelegované a legované ocele na vyššie teploty

2.     STN EN 10028 – 3 (42 0937): 2009 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 3:Normalizačne žíhané zvariteľné jemnozrnné ocele

3.     STN EN 10028 – 4 (42 0937): 2009 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 4: Ocele legované niklom so stanovenými vlastnosťami pri nízkych teplotách

4.     STN EN 10028 – 5 (42 0937): 2009 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 5: Zvariteľné termomechanicky valcované jemnozrnné ocele

5.     STN EN 10028 – 6 (42 0937): 2009 Ploché výrobky z ocelí na tlakové nádoby a zariadenia. Časť 6: Zvariteľné zošľachtené jemnozrnné ocele

6.     STN EN 14917 (13 2755): 2009 Kovové vlnovcové kompenzátory na tlakové zariadenia

7.     STN EN 12245 (07 8513): 2009 Fľaše na prepravu plynov. Fľaše s úplným kompozitovým obalom

8.     STN EN ISO 13769 (69 0015): 2009 Fľaše na plyny. Označovanie razením

9.     STN EN 1439 (07 8611): 2009 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Postup skúšky fliaš na LPG pred plnením, v priebehu plnenia a po naplnení

10.   STN EN 1440 (07 8612): 2009 Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Pravidelná kontrola prepravných vratných fliaš na LPG

11.   STN EN 12493 (07 8403): 2009 Zariadenia a príslušenstvo na LPG. Zvárané oceľové nádrže na skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG). Konštrukcia a výroba autocisterien

12.   STN EN 1626 (69 7226): 2009 Kryogénne nádoby. Ventily na kryogénnu prevádzku

13.   STN EN 13648 – 1 (69 8873): 2009 Kryogénne nádoby. Zabezpečovacie zariadenia na ochranu pred nadmerným tlakom. Časť 1: Poistné ventily na kryogénnu prevádzku

14.   STN EN 12517 – 2 (05 1305): 2009 Nedeštruktívne skúšanie zvarov. Časť 2: Hodnotenie zvarových spojov hliníka a jeho zliatin prežarovaním. Úrovne prípustností

15.   STN EN ISO 15614 – 3 (05 0310): 2009 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. Skúška postupu zvárania. Časť 3: Tavné zváranie nelegovaných a nízkolegovaných liatin

16.   STN EN ISO 14175 (05 2215): 2009 Zváracie materiály. Plyny a zmesi plynov na tavné zváranie a príbuzné procesy

17.   STN EN ISO 3452 – 5 (01 5068): 2009 Nedeštruktívne skúšanie. Kapilárne skúšanie. Časť 5: Kapilárne skúšanie pri teplotách vyšších ako 50 0 C

18.   STN EN ISO 3452 – 6 (01 5068): 2009 Nedeštruktívne skúšanie. Kapilárne skúšanie. Časť 6: Kapilárne skúšanie pri teplotách nižších ako 10 0 C

19.   STN EN ISO 11117 ( 07 8608): 2009 Fľaše na plyny. Ochranné čiapočky ventilov a chrániče ventilov. Navrhovanie, výroba a skúšanie

 

 

 

 

 

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.