Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Postup na získanie oprávnenia

Pre získanie oprávnenia je potrebné splniť nasledovné podmienky v závislosti od jeho druhu a rozsahu

príslušná odborná spôsobilosť pracovníkov - zodpovedného zástupcu a ostatných pracovníkov - podľa príslušných právnych predpisov a technických noriem

zabezpečenie potrebnej dokumentácie a dokladov potrebných k činnosti - technická a sprievodná dokumentácia, postupy, protokoly, denníky a pod.

vybavenosť predpismi a odbornou literatúrou (normy, právne predpisy, odborná literatúra)

  • vybavenosť prislušnými meracími prístrojmi, skušobnými zariadeniami a pomôckami (napr. tlakomery, hrúbkomery apod.)
  • vybavenosť priestormi (prevádzkové, výrobné, skladové)
  • vybavenosť príslušnými strojnotechnologickými zariadeniami a inými zariadeniami, naradím a OOPP (napr. zváračky, tlakovacie pumpy apod.)
  • materiálové zabezpečenie
  • spôsob zabezpečenia príslušných prehliadok a skúšok
  • organizačné zabezpečnie činnosti - zodpovednosti, procesy a pod.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.