Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Požiadavky na zamestnancov

Odborná spôsobilosť zodpovedného zástupcu (fyzická osoba ustanovená žiadateľom, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania činnosti podľa oprávnenia)

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (S) - revízny technik (§16 zákona č. 124/2006 Z.z. a §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.)

Vykonávanie opráv v rozsahu oprava a údržba (O(OU)) - osoba na opravy (§16 zákona č. 124/2006 Z.z. a §18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.) 

Vykonávanie opráv v rozsahu rekonštrukcie (O(R)) - osoba na opravy (§16 zákona č. 124/2006 Z.z. a §18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.)

Vykonávanie opráv v rozsahu montáže (O(M)) - zodpovedný zástupca nemusí mať odbornú spôsobilosť

Výroba (V) - revízny technik (§16 zákona č. 124/2006 Z.z. a §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.), alebo

 

Odborná spôsobilosť ostatných pracovníkov (podľa potreby)

Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (S) - revízny technik (§16 zákona č. 124/2006 Z.z. a §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.)

Vykonávanie opráv v rozsahu oprava a údržba (O(OU)) - osoba na opravy (§16 zákona č. 124/2006 Z.z. a §18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.) 

                                                                           - vyšší zváračský personál (EWT/IWT, EWE/IWE)

                                                                           - zváračí s príslušným certifikátom (napríklad podľa STN EN 287-1)

Vykonávanie opráv v rozsahu rekonštrukcie (O(R)) - osoba na opravy (§16 zákona č. 124/2006 Z.z. a §18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.)

                                                                      - vyšší zváračský personál (EWT/IWT, EWE/IWE)

                                                                      - zváračí s príslušným certifikátom (napr. podľa STN EN 287-1)               

Vykonávanie opráv v rozsahu montáže (O(M)) - revízny technik (§16 zákona č. 124/2006 Z.z. a §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.)

Výroba - vyšší zváračský personál (EWT/IWT, EWE/IWE)

           - zváračí s príslušným certifikátom (napríklad podľa STN EN 287-1)

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.