Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Pracovník na obsluhu

PRACOVNÍK OBSLUHU - § 17 ods.1 pism. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

 Súbor predpisov sku skúške

 

Vyhláška č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Vyhláška č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení výhlášky č. 75/1996 Z.z. (len pre kuričov kotlov V. triedy)
 

Všeobecné teoretické vedomosti

 
   

 Parné a horúcovodné kotly I. až IV. triedy

 výstroj parných a horúcovodných kotlov a jeho kontrola
 expanzné systémy  
 uvedenie kotla do prevádzky, prevádzka kotla, odstávenie z prevádzky
 mimoriadné události počas prevádzky
 úprava vody 
 vlastností palív a splodín horenia
 povinnosti obsluhy
 doklady o prevádzke kotla
 Prvá pomoc
 

Nízkotlakové parné kotly a teplovodné kotly V. triedy 

 výstroj teplovodných a nízkotlakových parných kotlov a jeho kontrola
 expanzné systémy
 uvedenie kotla do prevádzky, prevádzka kotla, odstávenie z prevádzky
 mimoriadné události počas prevádzky
 vlastností palív a splodín horenia
 povinnosti obsluhy
 doklady o prevádzke kotla
 Prvá pomoc
   

 Tlakové nádoby

 
 výstroj tlakových nádob a jeho kontrola  
 uvedenie nádoby do prevádzky, prevádzka nádoby, odstávenie z prevádzky  
 mimoriadné události počas prevádzky
 povinnosti obsluhy
 Prvá pomoc

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.