Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Rozsah zariadení

Technická inšpekcia, a.s. je poverenou organizáciou na výkon nasledovných činností podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave/železničnej preprave  nebezpečných vecí (ADR/RID)

 1. Schvaľovanie typu
 2. Periodické a medziperiodické prehliadky
 3. Mimoriadne kontroly 
 4. Schválenie vnútropodnikového inšpekčného servisu  

Rozsah zariadení

 1. Prenosné cisterny
 2. Nesnímateľné cisterny
 3. Snímateľné cisterny
 4. Cisternové kontajnery
 5. Cisternové výmeniteľné nádstavby
 6. Batériové vozidlá
 7. Viacčlánkové kontajnery na plyn (MEGC)
 8. Nádrže vyrobené z vystužených plastov (FRP)
 9. Podtlakové cisterny na odpad
 10. Tlakové nádoby na plyny - fľaše, sudy, zväzky fliaš
 11. Prevádzkové príslušenstvo - uzatváracie ventily, poistné ventily

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.