Mapa stránky

dnes je Nedeľa 21.01.2018
Normy

Cisterny

Výroba a uvedenie do prevádzky

STN EN 13094 (69 8520) Cisterny na prepravu nebezpečných vecí. Kovové cisterny s pracovným tlakom do 0,5 bar. Návrh a konštrukcia

STN EN 12972 (69 9011) Cisterny na prepravu nebezpečných vecí. Skúšanie, kontrola a označovanie kovových cisterien

STN EN 14334 (07 8410) Kontrola a skúšanie autocisterien na LPG

STN EN 12493 (07 8403) Zvárané oceľové nádrže na skvapalnený uhľovodíkový plyn (LPG). Autocisterny. Konštrukcia a výroba

STN EN 12252 (07 8433) Zariadenie a príslušenstvo na LPG. Vybavenie autocisterny na skvapalnený ropný plyn (LPG)

STN EN 14025 (69 8508) Nádrže na prepravu nebezpečných tovarov. Kovové tlakové nádrže. Navrhovanie a výroba

STN EN 13530-2 (69 8613) Kryogénne nádoby. Veľké prepravné vákuom izolované nádoby. Časť 2: Návrh, výroba, kontrola a skúšanie

STN EN 13530-3 (69 8613) Kryogénne nádoby. Veľké prepravné vákuom izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky

STN EN 14398-2 (69 8619) Kryogénne nádoby. Veľké prepravné nevákuovo izolované nádoby. Časť 2: Navrhovanie, výroba, kontrola a skúšanie

STN EN 14398-3 (69 8619) Kryogénne nádoby. Veľké prepravné nevákuovo izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky

STN EN 13094 (69 8520) Cisterny na prepravu nebezpečných vecí. Kovové cisterny s pracovným tlakom do 0,5 bar. Návrh a konštrukcia

Prevádzka

STN EN 13530-3 (69 8613) Kryogénne nádoby. Veľké prepravné vákuom izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky

STN EN 14398-3 (69 8619) Kryogénne nádoby. Veľké prepravné nevákuovo izolované nádoby. Časť 3: Prevádzkové požiadavky

 

Fľaše, sudy

Výroba

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.