Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Úradná skúška a opakovaná úradná skúška

Overovanie bezpečnosti vyhradených technických zariadení sa vykonáva formou úradných skúšok a opakovaných úradných skúšok
(v zmysle §9 ods.1 písm. a) a §13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a §9 a §12 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.)

a) úradné skúšky – vykonávajú sa pred uvedením vyhradeného tlakového zariadenia do prevádzky po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po rekonštrukcii a ukončení opravy tlakového celku zváraním a ich cieľom je overiť, či tlakové zariadenie je spôsobile na bezpečnú prevádzku vrátane bezpečnej obsluhy

b) opakované úradné skúšky – vykonávajú sa v pravidelných lehotách počas prevádzky vyhradeného tlakového zariadenia a ich cieľom je overiť, či vyhradené tlakové zariadenie spĺňa požiadavky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom a tiež aj včasné odhalenie porúch a chýb a náprava zhoršeného stavu

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.