Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2009

 

 1.  STN EN 1570 + A2 (27 5011): 12.09 „Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny“
 2. STN EN 1756 – 2 + A1 (27 5012): 12.09 „Zdvíhacie čelá. Plošinové čelá používané na kolesových vozidlách. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Zdvíhacie čelá pre cestujúcich“
 3. STN EN 14010 +A1 (27 5013): 12.09 „Bezpečnosť strojov. Zariadenia s motorickým pohonom na parkovanie motorových vozidiel. Požiadavky na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu pri konštruovaní, výrobe, montáži a uvádzaní do prevádzky“
 4. STN EN 14439 + A2 (27 0003): 11.09 „Žeriavy. Bezpečnosť. Vežové žeriavy“
 5. STN EN 15056 + A1 (27 0522): 11.09 „Žeriavy. Požiadavky na závesné rámy na manipuláciu s kontajnermi“
 6. STN EN 12978 + A1 (74 6466): 11.09 „Brány a vráta. Bezpečnostné zariadenia pre mechanicky ovládané brány a vráta. Požiadavky a skúšobné metódy“
 7. STN EN 13001 – 1 + A1 (27 0043): 09.09 „Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 1: Všeobecné zásady a požiadavky“
 8. STN EN 1398 (26 9710): 09.09 „Vyrovnávacie mostíky. Bezpečnostné požiadavky“
 9. STN EN 13001 – 2 + A3 (27 0043): 08.09 „Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia“
 10. STN EN 13155 + A2 (27 0038): 07.09 „Žeriavy. Bezpečnosť. Odnímateľné príslušenstvo na zdvíhanie bremien“
 11. STN EN 14043 + A1 (92 0608): 07.09 „Vysokozdvíhacia automobilová technika pre hasičskú a záchrannú službu. Otočné rebríky s kombinovanými pohybmi. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy“
 12. STN EN 14044 + A1 (92 0609): 07.09 „Vysokozdvíhacia automobilová technika pre hasičskú a záchrannú službu. Otočné rebríky so sekvenčnými pohybmi. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy“
 13. STN EN 1777 + A1 (92 0607): 06.09 „Vysokozdvíhacie plošiny (VP) pre hasičské a Záchranné služby. Bezpečnostné požiadavky a skúšky“
 14. STN P CEN/TS 13001 – 3 – 2 (27 0043): 06.09 „Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-2: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových lán v lanovodoch“
 15. STN EN 1494 + A1 (27 0650): 06.09 „Mobilné a premiestniteľné zdviháky a súvisiace zdvíhacie zariadenia“
 16. STN EN 1493 + A1 (27 0809): 06.09 „Zdviháky vozidiel“
 17. STN EN 15095 + A1 (26 7410): 05.09 „Mechanicky poháňané mobilné regály a policové regály, karusely a skladovacie výťahy. Bezpečnostné požiadavky“
 18. STN EN 1677 – 5 + A1 (27 1915): 05.09 „Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 5: Kované oceľové zdvíhacie háky s poistkou. Trieda 4“
 19. STN EN 1677 – 6 + A1 (27 1915): 05.09 „Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 6: Spájacie články. Trieda 4“
 20. STN EN 528 (26 7402): 04.09 „Regálové zakladače. Bezpečnostné požiadavky“
 21. STN EN 1492 – 1 + A1 (27 0151): 04.09 „Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 1: Viazacie popruhy z chemických vláken na všeobecné použitie“
 22. STN EN 1492 – 2 + A1 (27 0151): 04.09 „Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 2: Navíjané slučky z chemických vláken na všeobecné použitie“
 23. STN EN 1492 – 4 + A1 (27 0151): 04.09 „Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 4: Zdvíhacie závesy na všeobecné používanie vyrobené z lán z prírodných a chemických vláken“
 24. STN EN 1677 – 1 + A1 (27 1915): 04.09 „Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 1: Kované oceľové súčiastky. Trieda 8“
 25. STN EN 1677 – 4 + A1 (27 1915): 04.09 „Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 4: Spájacie články. Trieda 8“
 26. STN EN 13889 + A1 (27 1916): 04.09 „Kované oceľové strmene na všeobecné dvíhanie. Strmene tvaru D a oblúkové strmene. Trieda 6. Bezpečnosť“
 27. STN EN 13411 – 1 + A1 (02 4402): 04.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Očnice závesov oceľových lán“
 28. STN EN 13411 – 2 + A1 (02 4402): 04.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Zapletanie ôk oceľových lán pre závesy“
 29. STN EN 13411 – 5 + A1 (02 4402): 04.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 5: Lanové svorky so svorníkom tvaru U“
 30. STN EN 13411 – 6 + A1 (02 4402): 04.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 6: Asymetrická klinová koncovka“
 31. STN EN 13411 – 7 + A1 (02 4402): 04.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 7: Symetrická klinová koncovka“
 32. STN EN 13414 – 1+ A2 (02 4403): 04.09 „Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Závesy na všeobecné dvíhanie“,
 33. STN EN 13414 – 2+ A2 (02 4403): 04.09 „Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Špecifikácia informácií na používanie a údržbu poskytovaných výrobcom“
 34. STN EN 13414 – 3+ A1 (02 4403): 04.09 „Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Lanové slučky a káblové závesy “
 35. STN EN 12385 – 1 + A1 (02 4401): 03.09 „Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky“
 36. STN EN 13411 – 3 + A1(02 4402): 03.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Zalisované objímky a zaisťovanie lana objímkou“
 37. STN EN 13411 – 4 + A1(02 4402): 03.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 4: Upevňovanie lana v koncovke kovom a živicou“
 38. STN EN 1991 – 3 (73 0035): 03.09 „Eurokód 1. Zaťaženie konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi“
 39. STN EN 12016 + A1 (27 4101): 02.09 „Elektromagnetická kompatibilita. Skupina noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť“
 40. STN EN 12644 – 1 + A1(27 0036): 01.09 „Žeriavy. Informácie o používaní a skúšaní. Časť 1: Návody na používanie“
 41. STN EN 12644 – 2 + A1(27 0036): 01.09 „Žeriavy. Informácie o používaní a skúšaní. Časť 2: Označovanie“
 42. STN EN 81 – 3 + A1 (27 4003): 01.09 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 3: Elektrické a hydraulické malé nákladné výťahy“
 43. STN EN 13015 + A1 (27 4090): 01.09 „Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodov na údržbu“
 44. STN EN 115 – 1 (27 4802): 01.09 „Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž“

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.