Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2010

 

 1.  STN EN 1493(27 0809): 12.10 „Zdviháky vozidiel“
 2. STN ISO 4308 – 1 (27 0050): 12.10 „Žeriavy a zdvíhacie zariadenia. Výber oceľových lán. Časť 1: Všeobecne“
 3. STN EN 1808 + A1 (27 5005): 11.10 „Bezpečnostné požiadavky na závesné plošiny. Konštrukčné výpočty, kritériá stability, konštrukcia. Skúšky“
 4. STN EN 14502 – 1 (27 0047): 11.10 „Žeriavy. Vybavenie na zdvíhanie osôb. Časť 1: Závesné koše“
 5. STN EN 13135 – 1 + A1 (27 0040): 11.10 „Žeriavy. Vybavenie. Časť 1: Elektrotechnické vybavenie“
 6. STN ISO 12488 – 1 (27 0201): 10.10 „Žeriavy. Tolerancia kolies a pojazdových dráh žeriava a mačky. Časť 1: Všeobecne“
 7. STN EN 81 – 31 (27 4003): 10.10 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Nákladné výťahy bez dopravy osôb. Časť 31: Prístupné nákladné výťahy bez dopravy osôb“
 8. STN P CEN/TS 13001– 3– 5 (27 4003): 10.10 „Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-5: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti kovaných hákov“
 9. STN EN 1777 (92 0607): 08.10 „ Vysokozdvíhacie hydraulické plošiny (HP) pre hasičské a záchranné služby. Bezpečnostné požiadavky a skúšky“
 10. STN EN 115 – 1 + A1 (27 4802): 08.10 „ Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž“
 11. STN EN 13000 (27 0045): 07.10 „Žeriavy. Mobilné žeriavy“
 12. STN ISO 4306 – 1(27 0000): 06.10 „Žeriavy. Slovník. Časť 1: Všeobecne“
 13. STN EN 81 – 1 + A3 (27 4003): 05.10 „ Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy“
 14. STN EN 81 – 2 + A3 (27 4003): 05.10 „ Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 2: Hydraulické výťahy“
 15. STN EN 1993 – 6 (73 5130): 04.10 „Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 6: žeriavové dráhy“
 16. STN EN 81 – 21 (27 4003): 03.10 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 21: Nové osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb v existujúcich budovách“
 17. STN EN 14492 – 1 + A1 (27 0610): 03.10 „ Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1: Motorové vrátky“
 18. STN EN 14492 – 2 + A1 (27 0610): 03.10 „ Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Motorové zdvíhadlá“
 19. STN EN 13157 + A1 (27 0041): 01.10 „Žeriavy. Bezpečnosť. Zdvíhacie zariadenia s ručným pohonom“
 20. STN EN 14238 + A1 (27 0044): 01.10 „Žeriavy. Manipulátory s ručným ovládaním“
 21. STN ISO 4344 (27 4015): 01.10 „Oceľové laná pre výťahy. Minimálne požiadavky“
 22. STN ISO 4190 – 5 (27 4060): 01.10 „Inštalácia výťahov. Časť 5: Ovládacie zariadenia, signalizácia a ďalšie príslušenstvo“
 23. STN EN 12159 + A1 (27 4403): 01.10 „Stavebné výťahy na dopravu osôb a materiálov so zvisle vedenými klietkami“
 24. STN EN 280 + A2 (27 5004): 01.10 „Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Bezpečnosť. Preskúšanie a skúšky“
 25. STN EN 1495 + A2 (27 5010): 01.10 „Zdvíhacie plošiny. Stožiarové šplhacie pracovné plošiny“

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.