Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2011

 

  1. STN EN 15011 (27 0016): 11.11 „Žeriavy. Mostové a portálové žeriavy“
  2. STN EN 13001 – 2 (27 0034): 09.11 „Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia“
  3. STN ISO 4309 (27 0056): 09.11 „Žeriavy. Oceľové laná. Ošetrovanie a údržba, prehliadky a vyraďovanie“
  4. STN EN 13411 – 4 (02 4402): 08.11 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 4: Upevňovanie lana v koncovke kovom a živicou“
  5. STN EN 81 – 41 (27 4003): 07.11 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 41: Zvislé zdvíhacie plošiny určené na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou“
  6. STN EN 81 – 40 (27 4003): 04.11 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné výťahy na dopravu osôb a nákladov. Časť 40: Schodiskové výťahy a šikmé zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou“
  7. STN EN 13135 – 2 + A1 (27 0040): 02.11 „Žeriavy. Vybavenie. Časť 2: Neelektrotechnické vybavenie“
  8. STN EN 12158 – 1 +A1(27 4404): 01.11 „Nákladné stavebné výťahy. Časť 1: Výťahy s prístupnými plošinami“
  9. STN EN 12158 – 2 +A1(27 4404): 01.11 „Nákladné stavebné výťahy. Časť 2: Šikmé výťahy s neprístupnými nosnými zariadeniami“
  10. STN EN 115 – 2 (27 4802): 01.11 „Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 2: Pravidlá na zlepšenie bezpečnosti existujúcich pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov“

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.