Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2013

 

  1.  STN EN 13135 (27 0040): 08.13 „Žeriavy. Bezpečnosť. Návrh. Požiadavky na vybavenie“ 
  2. STN EN ISO 14798 (27 4091) : 06.13 „Výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Metodika posudzovania a znižovania rizika“
  3. STN EN 12159 (27 4403): 05.13 „Stavebné výťahy na dopravu osôb a materiálov so zvisle vedenými klietkami“
  4. STN EN ISO 25745 – 1 (27 4040): 04.13 „Energetická hospodárnosť výťahov, pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Meranie energie a overovanie“
  5. STN EN 61057/C2 (359714): 03.13 „Vysokozdvižné plošiny s izolačným ramenom na práce pod napätím nad 1 kV striedavého napätia. Oprava C2“
  6. STN EN 1991-3/AC (73 0035): 03.13 „Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi“

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.