Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2014

 

  1.  STN EN 81 – 22 (27 4003): 11.14 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 22: Elektrické výťahy so šikmou dráhou zdvihu“
  2. STN EN 12015 (27 4100): 09.14 „Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vyžarovanie“
  3. STN EN 15011 + A1 (27 0016): 09.14 „Žeriavy. Mostové a portálové žeriavy“
  4. STN EN 13852 – 1 (27 0046): 03.14 „Žeriavy. Pobrežné žeriavy. Časť 1: Pobrežné žeriavy na všeobecné používanie“
  5. STN EN 12016 (27 4101): 02.14 „Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť“
  6. STN EN 280 (27 5004): 01.14 „Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Preskúšanie a skúšky“
  7. STN EN 13001–3–1 + A1 (27 0043): 01.14 „Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-1: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových konštrukcií“  

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.