Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2015

 

 1. STN EN 1808 (27 5005): 12.15 „Bezpečnostné požiadavky na závesné plošiny. Konštrukčné výpočty, kritériá stability, konštrukcia. Kontroly a skúšky.
 2. STN EN 13223 (27 3020): 12.15 „Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Pohony a ostatné mechanické zariadenia.
 3. STN EN 13001–3–2 (270043): 12.15 „Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-2: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových lán v lanovodoch“
 4. STN EN 13107 (27 3019): 11.15 „Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Stavebno-inžinierske práce“,
 5. STN EN 8172 (27 4003): 10.15 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 72: Požiarne výťahy“,
 6. STN EN 13001–1 (27 0043): 09.15 Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 1: Všeobecné zásady a požiadavky, 
 7. STN EN 1808 (27 5005): 09.15 „Bezpečnostné požiadavky na závesné plošiny. Konštrukčné výpočty, kritériá stability a konštrukcia. Kontrola a skúšky“, 
 8. STN ISO 124881 (27 0201): 08.15 „Žeriavy. Tolerancia kolies a pojazdových dráh žeriava a mačky. Časť 1: Všeobecne“,
 9. STN EN 1300133 (27 0043): 07.15 „Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-3: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti kontaktu kolesa s koľajnicou“,
 10. STN EN 129291 (27 3013): 07.15 „Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Požiadavky platné pre všetky zariadenia“,
 11. STN EN 129292 (27 3013): 07.15 „Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Dodatočné požiadavky na kyvadlové dvojlanové dráhy bez behúňových bŕzd“,
 12. STN EN 12930 (27 3018): 07.15 „Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Výpočty“,
 13. STN EN 13243 (27 3021): 07.15 „Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Elektrické zariadenia s výnimkou elektrických zariadení pohonov“,
 14. STN EN 1570–1+A1 (27 5011): 04.15 „Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny. Časť 1: Zdvíhacie plošiny pohybujúce sa medzi dvoma pevnými nástupiskami“,
 15. STN EN 81–20 (27 4003): 03.15 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 20: Osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb“,
 16. STN EN 81–50 (27 4003): 02.15 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Kontroly a skúšky. Časť 50: Pravidlá na konštrukciu, výpočty, kontroly a skúšky komponentov výťahu“,
 17. TNI CEN/TR 8112 (27 4003): 02.15 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Základné pravidlá a vysvetlenia. Časť 12: Používanie EN 81 – 20 a EN 81 - 50 na špecifických mimoeurópskych trhoch“, 
 18. STN EN 13001–2 (27 0043): 02.15 „Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia“,
 19. STN EN 13000+A1 (27 0045): 01.15 „Žeriavy. Mobilné žeriavy“.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.