Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2016

 

 1. STN EN 1908 (27 3012): 10.16 "Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Napínacie zariadenia"
 2. STN EN 13243 (27 3021): 09.16 "Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Elektrické zariadenia s výnimkou elektrických zariadení pohonov" (slovenské vydanie)
 3. STN EN 13107 (27 3019): 09.16 "Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Stavebno-inžinierske práce" (slovenské vydanie)
 4. STN EN 81-73 (27 4003): 07.16 "Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru" (anglické vydanie)
 5. STN EN 12929 - 1 (27 3017): 03.16 "Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Všeobecné požiadavky. Časť 1: Požiadavky platné pre všetky zariadenia"
 6. STN EN 12929 - 2 (27 3017): 03.16 "Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Všeobecné požiadavky. Časť 2: Dodatočné požiadavky na kyvadlové dvojlanové dráhy bez behúňových bŕzd"
 7. STN EN 12930 (27 3018): 03.16 "Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Výpočty"
 8. STN EN 13001 - 1 (27 0034): 01.16 "Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 1: Všeobecné zásady a požiadavky"
 9. STN EN 13001 - 2 (27 0043): 01.16 "Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia"
 10. STN EN 81 - 72 (27 4003): 01.16 "Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné úpravy výťahov určených na dopravu osôb alebo osôb a nákladov. Časť 72: Požiarne výťahy"
 11. STN P CES/TS 115-4 (27 4802): 01.16 "Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 4: Vysvetlenia týkajúce sa súboru noriem EN 115"

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.