Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Revízny technik

Revízny technik - § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Revízny technik:

a) vykonáva odbornú prehliadku,

b) vykonáva odbornú skúšku,

c) overuje vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného ZZ podľa § 17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.,

d) overuje vedomosti pracovníka na opravy vyhradeného ZZ uvedeného v § 18 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z.z..

Revízny technik vyhotovuje o priebehu a o výsledkoch vykonanej odbornej prehliadky, odbornej skúšky alebo overovania vedomostí osoby na obsluhu alebo pracovníka na opravy písomný záznam, v ktorom uvedie svoje meno, priezvisko, číslo osvedčenia a podpíše ho.

Poznámka: V predošlej - zrušenej vyhláške č. 718/2002 Z. z. sa uvádzal termín „odborný pracovník“.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.