Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Postup

 

 

Základná skúška

1. Overenie odbornej spôsobilosti sa vykonáva na základe vyplnenej prihlášky a potvrdenej zdravotnej spôsobilosti

2. Overenie odbornej spôsobilosti sa vykonáva skúškou pred skúšobnou komisiou

3. Skúška pozostáva z písomnej a ústnej časti

4. Písomná časť sa vykonáva formou testu. Kritérium je 80 % správnych odpovedí.

5. Ústna časť je zameraná na:

a) rozbor chybných otázok v teste
b) znalosti postupov pri vykonávaní konkrítnej činnosti
c) znalosti bezpečnostno - technických požiadaviek
d) znalosti príslušných predpisov a noriem

Opakovaná (oprávna) skúška

1. Vykonáva sa v prípade, ak neboli splnené požiadavky základnej skúšky

2. Počet opakovaných skúšok je neobmedzený

3. Rozsah opakovanej skúšky určuje skúšobná komisia

4. Opakovaná skúška sa koná v rozsahu základnej skúšky

Doplnková skúška (rozšírenie)

1. Postup je rovnaký ako pri základnej skúške

2. Predmetom skúšky sú oblasti, o ktoré sa ma rozsah rozšíriť

 

Postup overovania odbornej spôsobilosti

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.