Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Osoba na obsluhu zdvíhacích zariadení

Obsluha zdvíhacích zariadení - § 17 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Obsluhovať mobilný a vežový žeriav výložníkového typu a pohyblivú pracovnú plošinu na podvozku s motorovým pohonom skupiny A môže len osoba, ktorá má preukaz vydaný oprávnenou právnickou osobou. Odbornú spôsobilosť na obsluhu ostatných vyhradených ZZ overuje revízny technik, prípadne fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov alebo iná fyzická alebo právnická osoba podľa právnych predpisov alebo ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.