Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Osoba na opravy zdvíhacích zariadení

Oprava technického zariadenia zdvíhacieho - § 18 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Riadiť práce pri opravách alebo samostatne opravovať osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A môže len osoba na opravy, ktorá má osvedčenie vydané oprávnenou právnickou osobou. Odbornú spôsobilosť osoby na opravy ostatných vyhradených ZZ overuje revízny technik.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.