Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Normy 2017
 1. STN EN 1570-2 (27 5011): 10.2017 „Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny. Časť 2: Zdvíhacie plošiny na prepravu nákladu, obsluhujúce viac ako dve pevné nástupiská budovy, s rýchlosťou zvislého zdvihu nepresahujúcou 0,15 m/s“

 2. STN EN 13796-1 (27 3022): 09.2017 „Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Vozne. Časť 1: Uchytenia, behúne, vozňové brzdy, kabíny, sedačky, vozne, údržbové vozne, vlečné závesy“

 3. STN EN 12397 (27 3014): 08.2017 "Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Prevádzka"

 4. STN EN 13796-2 (27 3022): 08.2017 "Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Vozne. Časť 2: Skúška uchytení"

 5. STN EN 13796-3 (27 3022): 08.2017 "Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Vozne. Časť 3: Únavové skúšky"

 6. STN EN 1909 (27 3013): 07.17 "Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Odsun a evakuácia"

 7. STN EN 131-2 + A2 (49 3801): 07.17 "Rebríky. Časť 2: Požiadavky, skúšanie, označovanie"

 8. STN EN 16851 (27 0500): 06.17 "Žeriavy. Ľahké žeriavové systémy" (anglické vydanie)

 9. STN EN 1570-2 (27 5011): 04.17 "Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny. Časť 2: Zdvíhacie plošiny na prepravu nákladu, obsluhujúce viac ako dve pevné nástupiská budovy, s rýchlosťou zvislého zdvihu nepresahujúcou 0,15 m/s" (anglické vydanie)
 10. STN EN 13001-3-5 (27 0043): 02.17 "Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-5: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti kovaných hákov" (anglické vydanie)
 11. STN EN 13107/AC (27 3019): 02.17 "Bezpečnostné požiadavky na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu. Stavebno-inžinierske práce. Oprava AC" (anglické vydanie)
 12. STN EN 81-73 (27 4003): 01.17 "Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné používanie osobných výťahov a nákladných výťahov s povolenou dopravou osôb. Časť 73: Fungovanie výťahov v prípade požiaru"

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.