Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Vyhradené technické zariadenia zdvíhacie skupiny A

  VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ZDVÍHACIE SKUPINY A

(II. časť, príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.)

 

a) žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1 000 kg a žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu,

b) pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,

c) výťah a zdvíhacia plošina, ktorá je trvalou súčasťou budovy a objektu, a to

1. osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb,

2. nákladný výťah s prístupom osôb do klietky,

3. nákladný výťah so zakázanou prepravou osôb,

4. zdvíhacia plošina s povolenou dopravou osôb a nákladu,

d) stavebný výťah

1. na prepravu osôb a nákladu,

2. nákladný s prístupom osôb na nosnú plošinu,

e) regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa,

f) pohyblivé schody a chodníky,

g) lyžiarsky vlek a vodnolyžiarsky vlek,

h) výsuvný rebrík s motorovým pohonom,

i) zariadenie technickej zábavnej činnosti, napríklad lunaparku a iného zábavného zariadenia, s motorovým pohonom:

1. na zdvíhanie osôb v zariadení na to určenom, napríklad gondole, sedačke, kabínke, do výšky nad 1, 5 m, alebo ktorým sa osoby počas prevádzky zariadenia dostanú do výšky nad 1, 5 m nad terén, napríklad kolotočom,

2. horská dráha s vozíkmi na koľajnicovej trati s prevýšením vyšším ako 3 m,

j) pohyblivé javiskové zariadenie s motorovým pohonom v

1. hornej javiskovej časti, napríklad javiskový ťah, požiarna a akustická opona, portálový most a portálová veža, osvetľovacia batéria, záves svietidiel a lustrov, projekčný rám,

2. dolnej javiskovej časti, napríklad zdvíhací stôl, stôl orchestriska, javiskové prepadlisko,

k) zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla.

 

Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia zdvíhacie.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.