Mapa stránky

dnes je Pondelok 19.02.2018
Úradné skúšky

Overovanie bezpečnosti vyhradených zdvíhacích zariadení sa vykonáva formou úradných skúšok v zmysle § 9 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. a § 9 a § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Úradné skúšky sa rozdeľujú na:

a)  úradné skúšky – vykonávajú sa po ukončení výroby, montáže a rekonštrukcie vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A pred jeho uvedením do prevádzky, aby sa overilo,či zodpovedá osvedčenej konštrukčnej dokumentácii a je spôsobilé na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku,

b)
opakované úradné skúšky – vykonávajú sa v ustanovených lehotách počas prevádzky vyhradeného technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A, aby sa overilo, či spĺňa podmienky na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

Úradné skúšky vykonáva oprávnená právnická osoba (TI a.s.) na základe oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce.

Úradné skúšky sa vykonávajú na základe žiadosti a za úhradu.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.