Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Podávanie žiadostí a podmienky vykonania prehliadok

Žiadosť o vykonanie prehliadok a skúšok zariadení

Prehliadky a skúšky sa vykonávajú na základe písomnej žiadosti (objednávky), ktorá musí obsahovať:

a) názov, adresu a IČO žiadateľa,

b) názov zariadenia alebo jeho časti, prípadne typové označenie, jeho základné technické parametre (pre VTZ evidenčné údaje podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.),

c) umiestnenie zariadenia (miesto konania skúšky),

d) údaje o posúdení dokumentácie (napr.: číslo OS, alebo OSV KD , resp. certifikát vydaný na určený výrobok podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušných nariadení vlády SR, ďalej len „certifikát zhody“, alebo vyhlásenie o zhode podľa tohto zákona, ak sa vykoná skúška zariadenia po jeho montáži na mieste jeho používania),

e) údaje o zabezpečení skúšky,

f) informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj iný subjekt, resp. pracovisko TI.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.