Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Prihlášky na overenie odb. spôsobilosti, certifikácia osôb

 

Prihláška na overenie odbornej spôsobilosti na obsluhu vyhradených technických zariadení:    

na overenie odborných vedomostí podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. 
a na obsluhu kotlov podľa § 17 ods. 1 písm. a), vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN ISO/IEC 17024

 
DOC    PDF
 


 

na overenie odborných vedomostí podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. 
na obsluhu podľa § 17 ods. 1 písm. a), b), c) vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN ISO/IEC 17024


DOC    PDF

 

 

Prihláška na overenie odbornej spôsobilosti - revízny technik EZ, elektrotechnik, samostatný elektrotechnik, elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky:    

na overenie odborných vedomostí podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. podľa  § 21, § 22, § 23 a § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN ISO/IEC 17024


DOC    PDF

 

 

Prihláška na overenie odbornej spôsobilosti - revízny technik, osoba na opravu vyhradených technických zariadení:    

na overenie odborných vedomostí podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. 
na činnosť podľa  § 16 a § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a STN EN ISO/IEC 17024


DOC    PDF

 

 

Žiadosť o certifikáciu osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024 na skúšanie (skúšobný technik), projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení:

certifikácia osôb podľa STN EN ISO/IEC 17024 na skúšanie (skúšobný technik),  projektovanie a konštruovanie vyhradených technických zariadení   


DOC     PDF

 

 

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.