Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Zoznam vydávaných dokumentov TI

Por. číslo

Číslo dokumentu

Názov dokumentu

1

IS DOK - 012

Inšpekčná správa

2

OS SK - 013

Odborné stanovisko ku skúške

3

OS AU - 014

Odborné stanovisko k auditu výrobcu

4

OS OPR - 015

Odborné stanovisko k preverovaniu odbornej spôsobilosti

5

IZ AU - 022

Inšpekčná správa k auditu výrobcu

6

OS - 017

Odborné stanovisko k dokumentácii

7

OSV - 018

Osvedčenie o skúške

      8

OS PD-020 Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby

 9

OSV-037

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti

10

OZS LZ-047

Odborné a záväzné stanovisko k bezpečnej prevádzke liehovarníckeho závodu a octárne

     11 OSV OPR-049 Osvedčenie k bezpečnosti tvárniacich strojov podľa STN 210700 

12

OS OPR - 048

Odborné stanovisko k preverovaniu odbornej spôsobilosti

13

OSPD - 052

Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii

14

IS - 054

Inšpekčná správa (podľa čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020)

15

CERT - 056

Certifikát

16

DOT QMS - 070

Dotazník k žiadosti o certifikáciu systémov manažérstva

17

C QMS - 071

Certifikát systémov manažérstva

18

IS-IC- 072

Inšpekčná správa/Inšpekčný certifikát (posudzovanie zhody bezp. časti výťahov)

19

IS-IC - 073

Inšpekčná správa/Inšpekčný certifikát (posudzovanie zhody výťahov)

20

CST - 074

Certifikát skúšky typu (bezp. časť výťahu)

21

CST - 075

Certifikát skúšky typu (výťahu)

22

CZI-CZ - 076

Certifikát záverečnej inšpekcie/Certifikát zhody (výťahu)

23

CK - 077

Certifikát o primeranosti technickej konštrukčnej dokumentácie strojového zariadenia

24

IS-IC - 078

Inšpekčná správa / Inšpekčný certifikát (pre strojové zariadenia)

25

CST - 079

Certifikát ES skúšky typu (strojového zariadenia)

     26 CSTA-079 EC TYPE EXAMINATION CERTIFIKATE

27

CERT - 080

Certifikát (strojového zariadenia)

     28 CERTA-080 Certifikát (strojového zariadenia) v anglickom jazyku

29

IS-IC - 085

Inšpekčná správa / Inšpekčný certifikát (pre jednoduchú tlakovú nádobu)

30

CZKD-086

Certifikát o vhodnosti konštrukčnej dokumentácie (jednoduchej tlakovej nádoby)

31

CTN - 087

Certifikát typu nádoby (jednoduchej tlakovej nádoby)

32

CZSK - 088

Certifikát o zhode (jednoduchej tlakovej nádoby)

33

OSV ADR - 092

Osvedčenie/Odborné stanovisko (podľa ADR)

34

SADR - 093

Odborné stanovisko k bezpečnosti nádrže (podľa ADR)

35

IS – IC  - 109

Inšpekčná správa/Inšpekčný certifikát (komp. a podsystémy osobnej lanovej dopravy)

36

CST - 110

Certifikát ES typu/návrhu (komp. a podsystémy osobnej lanovej dopravy)

37

C  – 111

Certifikát (modul D a H pre komp. a podsystémy osobnej lanovej dopravy)

38

IS – IC - 112

Inšpekčná správa/Inšpekčný certifikát (pre tlakové zariadenia)

39

C - 113

Certifikát o skúške návrhu (tlakového zariadenia)

40

CT - 114

Certifikát typu tlakového zariadenia

41

CZ - 115

Certifikát o zhode tlakového zariadenia

42

IS – IC - 125

Inšpekčná správa/Inšpekčný certifikát (plynového spotrebiča)

43

CZPS - 126

Certifikát o zhode plynových spotrebičov

44

IS - 127

Inšpekčná správa (ATEX)

45

CST - 128

Certifikát skúšky typu (ATEX)

46

CZ - 129

Certifikát zhody (ATEX)

47

IS – IC - 137

Inšpekčná správa/Inšpekčný certifikát (pre prepravné tlakové zariadenia)

48

C - 138

Certifikát o konštrukčnej skúške (prepravného tlakového zariadenia)

49

CT - 139

Certifikát o typovej skúške (prepravného tlakového zariadenia)

50

CZ - 140

Certifikát o zhode (prepravného tlakového zariadenia)

51

CK - 141

Certifikát o pravidelnej kontrole (prepravného tlakového zariadenia)

52

ZZPZ - 157

Preukaz obsluhy ZZ, PZ

     53 ZZA-157 Preukaz obsluhy v anglickom jazyku

54

K - 158

Kuričský preukaz

     55 KA-158 Kuričský preukaz v anglickom jazyku

56

PTS - 169

Protokol o záverečnej kontrole a tlakovej skúške

57

WPQR - 170

Certifikát o skúške a schválení postupu zvárania (WPQR)

     58 CZK-175 Certifikát-komplexný systém kvality výťahu
     59 IS QMS ZZ-178 Inšpekčná správa k výťahu
     60 CTZ-182 Certifikát odbornej spôsobilosti TZ
     61 CTZA--182 Certifikát odbornej spôsobilosti TZ v anglickom jazyku
     62 CZZ-182 Certifikát odbornej spôsobilosti ZZ
     63 CZZA-182 Certifikát odbornej spôsobilosti ZZ v anglickom jazyku
     64 CEZE-182  Certifikát odbornej spôsobilosti EZ 
     65 CEZEA-182 Certifikát odbornej spôsobilosti EZ v anglickom jazyku
     66 CEZPS-182 Certifikát odbornej spôsobilosti EZ
     67 CEZPSA-182 Certifikát odbornej spôsobilosti EZ v anglickom jazyku
     68 CST-186 Certifikát ES skúšky typu
     69 IS-IC-189 Inšpekčná správa, inšpekčný certifikát
     70 CST-190 Certifikát
     71 PMH-197 Protokol o meraní hrúbky (ultrazvukom)
     72 IS-IC-208 Inšpekčná správa, inšpekčný certifikát
     73 C-209 Certifikát
     74 C-259 Certifikát
     75 CES-260 ES Certifikát návrhu
     76 CESD-261 Dodatok k ES certifikátu návrhu

 77

OPRTZ-271

Oprávnenie 

     78 OPRZZ-271 Oprávnenie
     79 OPREZ-271 Oprávnenie
     80 OPRPZ-271 Oprávnenie
     81 ICK-272 Inšpekčný certifikát primeranosti konštrukčnej dokumentácie
     82 OSVTZ-277 Osvedčenie
     83 OSVZZ-277 Osvedčenie
     84 OSVEZ-277 Osvedčenie
     85 OSVPZ-277 Osvedčenie
     86 OPRTZ-278 Oprávnenie
     87 OPRZZ-278 Oprávnenie
     88 OPREZ-278 Oprávnenie
     89 OPRPZ-278 Oprávnenie
     90 CERT-282 Certifikát
     91 OPR-284 Oprávnenie (tvárniace stroje)
     92 OSVE-305 Osvedčenie k aktualizačnej príprave
     93 CERTVZ-326 Certifikát
     94 IS-328 Inšpekčná správa
     95 C-329 Certifikát
     96 CA-330 Certifikát v anglickom jazyku
     97 CTA-331 Certifikát ES TYPU v anglickom jazyku

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.