Mapa stránky

dnes je Streda 22.11.2017
Nariadenie vlády SR č. 234/2015 Z.z.

 

NARIADENIE VLÁDY SR č. 234/2015 Z. z. O SPRÍSTUPŇOVANÍ JEDNODUCHÝCH TLAKOVÝCH NÁDOB NA TRHU

Toto Nariadenie vlády transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/29/EU o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania jednoduchých tlakových nádob na trhu. 

Toto Nariadenie vlády nadobúda účinnosť od 20. apríla 2016.

Rozsah výrobkov

a) sériovo vyrábané zvárané nádoby, a

b) vystavené vnútornému tlaku vyššiemu ako 0,5 bar, a

c) určené na vzduch alebo dusík, a

d) nie sú vystavené účinkom plameňa, a

e) vyrobené z kvalitnej nelegovanej ocele alebo z nelegovaného hliníka, alebo z hliníkovej zliatiny, a

f) vyrobené z valcovitých častí kruhového prierezu alebo z dvoch klenutých dien, a

g) najvyšší pracovný tlak nádoby nie je väčší ako 30 barov, a

h) súčin najvyššieho pracovného tlaku v baroch a objemu nádoby v litroch nie je väčší ako 10 000 bar x liter, a

i) najnižšia pracovná teplota nie je nižšia ako -50 stupňov °C a najvyššia pracovná teplota nie je vyššia ako 300 stupňov °C pri oceľovej nádobe, alebo

j) najnižšia pracovná teplota nie je nižšia ako -50 stupňov °C a najvyššia pracovná teplota nie je vyššia ako 100 stupňov °C pri nádobe z hliníka alebo hliníkových zliatin.

Negatívne vymedzenia

- nádoby konštruované osobitne pre jadrové použitie, ktorých poškodenie môže spôsobiť únik rádioaktivity

- nádoby určené na použitie do lodí alebo lietadiel alebo na pohon lodí alebo lietadiel

- hasiace prístroje

 

Postupy posudzovania zhody (moduly)

Pred začatím výroby v prípade, ak je nádoba vyrobená v súlade s harmonizovanými normami

- posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie a podporných dôkazov bez preskúšania prototypu, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe (modul B – návrh typu) alebo

- posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie, podporných dôkazov a preskúšania prototypu, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe (modul B – výrobný typ)

Pred začatím výroby v prípade, ak nie je nádoba vyrobená v súlade s harmonizovanými normami alebo je vyrobená len v čiastočnom súlade s nimi

- posúdením vhodnosti technického návrhu nádoby prostredníctvom preskúmania technickej dokumentácie, podporných dôkazov a preskúšania prototypu, ktorý predstavuje vyrobenú nádobu v jej plánovanej konečnej podobe (modul B – výrobný typ)

Pred uvedením na trh

1. ak bezpečnostný súčin je väčší ako 3 000 bar × L

- zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom podľa (modul C 1),

2. ak bezpečnostný súčin je väčší ako 200 bar × L a nie väčší ako 3 000 bar × L

- zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom (modul C 1),

- zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných intervaloch (modul C 2),

3. ak bezpečnostný súčin je väčší ako 50 bar × L a nie väčší ako 200 bar × L

- zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach nádoby pod dohľadom vykonávaných v náhodných intervaloch (modul C 2),

- zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby (modul C),

Jednoduchá tlaková nádoba, ktorej bezpečnostný súčin je rovný alebo menší ako 50 bar x L musí byť navrhnuté a vyrobené v súlade so správnou inžinierskou praxou a nesmie byť označená označením CE.

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.