Mapa stránky

dnes je Utorok 23.01.2018
Prehľad noriem v oblasti ZZ od 2009 po súčanosť

2015

 1. STN EN 1570 – 1 + A1(27 5011): 04.15 „Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny. Časť 1: Zdvíhacie plošiny pohybujúce sa medzi dvoma pevnými nástupiskami“
 2. STN EN 81 – 20 (27 4003):03.15 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 20: Osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb“
 3. STN EN 81 – 50 (27 4003): 02.15 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Kontroly a skúšky. Časť 50: Pravidlá na konštrukciu, výpočty, kontroly a skúšky komponentov výťahu“
 4. TNI CEN/TR 81-12 (27 4003): 02.15 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Základné pravidlá a vysvetlenia. Časť 12: Používanie EN 81 – 20 a EN 81 - 50 na špecifických mimoeurópskych trhoch“
 5. STN EN 13001–3–2(270043): 02.15 „Žeriavy. Všeob. návrh. Časť 3-2: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových lán v lanovodoch“
 6. STN EN 13001 – 2 (27 0043): 02.15 „Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia“
 7. STN EN 13000 +A1(27 0045): 01.15 „Žeriavy. Mobilné žeriavy“


2014

 1. STN EN 81 – 22(27 4003): 11.14 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 22: Elektrické výťahy so šikmou dráhou zdvihu“
 2. STN EN 12015(27 4100): 09.14 „Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Vyžarovanie“
 3. STN EN 15011 (27 0016): 09.14 „Žeriavy. Mostové a portálové žeriavy“
 4. STN EN 13852 – 1(27 0046): 03.14 „Žeriavy. Pobrežné žeriavy. Časť 1: Pobrežné žeriavy na všeobecné používanie“
 5. STN EN 12016(27 4101): 02.14 „Elektromagnetická kompatibilita. Súbor noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť“
 6. STN EN 280(27 5004): 01.14 „Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Preskúšanie a skúšky“
 7. STN EN 13001–3–1 + A1 (27 0043): 01.14 „Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-1: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových konštrukcií“


2013

 1. STN EN 13135(27 0040): 08.13 „Žeriavy. Bezpečnosť. Návrh. Požiadavky na vybavenie“ 
 2. STN EN ISO 14798(27 4091) : 06.13 „Výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Metodika posudzovania a znižovania rizika“
 3. STN EN 12159 (27 4403): 05.13 „Stavebné výťahy na dopravu osôb a materiálov so zvisle vedenými klietkami“
 4. STN EN ISO 25745 – 1 (27 4040): 04.13 „Energetická hospodárnosť výťahov, pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Meranie energie a overovanie“
 5. STN EN 61057/C2 (359714): 03.13 „Vysokozdvižné plošiny s izolačným ramenom na práce pod napätím nad 1 kV striedavého napätia. Oprava C2“
 6. STN EN 1991-3/AC (73 0035): 03.13 „Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi“


2012

 1. STN EN 12999+ A1(27 0037): 11.12 „Žeriavy. Nakladacie žeriavy. (Konsolidovaný text)“
 2. STN EN 1459 + A3 (26 8804): 09.12 „Bezpečnosť motorových vozíkov. Vozíky s vlastným pohonom a výložníkovým zdvíhacím zariadením"
 3. STN EN 13001-3-1 (270043): 08.12 „Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-1: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových konštrukcií"
 4. STN EN 14985 (27 0504): 08.12 „Žeriavy. Otočné výložníkové žeriavy"
 5. STN ISO 4306 – 3 (27 0000): 06.12 „Žeriavy. Slovník. Časť 3: Vežové žeriavy“
 6. STN EN 13001 – 2/AC (27 0034): 06.12 „Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia. Oprava AC“
 7. STN EN 15700 (27 3910): 06.12 „Bezpečnosť pohyblivých chodníkov na zimné športy alebo na voľnočasové aktivity“
 8. STN EN 1570-1 (27 5011): 04.12 „Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny. Časť 1: Zdvíhacie plošiny pohybujúce sa medzi dvoma pevnými nástupiskami“


2011

 1. STN EN 15011 (27 0016): 11.11 „Žeriavy. Mostové a portálové žeriavy“
 2. STN EN 13001 – 2 (27 0034): 09.11 „Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia“
 3. STN ISO 4309 (27 0056): 09.11 „Žeriavy. Oceľové laná. Ošetrovanie a údržba, prehliadky a vyraďovanie“
 4. STN EN 13411 – 4 (02 4402): 08.11 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 4: Upevňovanie lana v koncovke kovom a živicou“
 5. STN EN 81 – 41 (27 4003): 07.11 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Špeciálne výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 41: Zvislé zdvíhacie plošiny určené na používanie osobami so zníženou pohyblivosťou“
 6. STN EN 81 – 40 (27 4003): 04.11 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Osobitné výťahy na dopravu osôb a nákladov. Časť 40: Schodiskové výťahy a šikmé zdvíhacie plošiny pre osoby s obmedzenou pohyblivosťou“
 7. STN EN 13135 – 2 + A1 (27 0040): 02.11 „Žeriavy. Vybavenie. Časť 2: Neelektrotechnické vybavenie“
 8. STN EN 12158 – 1 +A1(27 4404): 01.11 „Nákladné stavebné výťahy. Časť 1: Výťahy s prístupnými plošinami“
 9. STN EN 12158 – 2 +A1(27 4404): 01.11 „Nákladné stavebné výťahy. Časť 2: Šikmé výťahy s neprístupnými nosnými zariadeniami“
 10. STN EN 115 – 2 (27 4802): 01.11 „Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 2: Pravidlá na zlepšenie bezpečnosti existujúcich pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov“


2010

 1. STN EN 1493(27 0809): 12.10 „Zdviháky vozidiel“
 2. STN ISO 4308 – 1 (27 0050): 12.10 „Žeriavy a zdvíhacie zariadenia. Výber oceľových lán. Časť 1: Všeobecne“
 3. STN EN 1808 + A1 (27 5005): 11.10 „Bezpečnostné požiadavky na závesné plošiny. Konštrukčné výpočty, kritériá stability, konštrukcia. Skúšky“
 4. STN EN 14502 – 1 (27 0047): 11.10 „Žeriavy. Vybavenie na zdvíhanie osôb. Časť 1: Závesné koše“
 5. STN EN 13135 – 1 + A1 (27 0040): 11.10 „Žeriavy. Vybavenie. Časť 1: Elektrotechnické vybavenie“
 6. STN ISO 12488 – 1 (27 0201): 10.10 „Žeriavy. Tolerancia kolies a pojazdových dráh žeriava a mačky. Časť 1: Všeobecne“
 7. STN EN 81 – 31 (27 4003): 10.10 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Nákladné výťahy bez dopravy osôb. Časť 31: Prístupné nákladné výťahy bez dopravy osôb“
 8. STN P CEN/TS 13001– 3– 5 (27 4003): 10.10 „Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-5: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti kovaných hákov“
 9. STN EN 1777 (92 0607): 08.10 „ Vysokozdvíhacie hydraulické plošiny (HP) pre hasičské a záchranné služby. Bezpečnostné požiadavky a skúšky“
 10. STN EN 115 – 1 + A1 (27 4802): 08.10 „ Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž“
 11. STN EN 13000 (27 0045): 07.10 „Žeriavy. Mobilné žeriavy“
 12. STN ISO 4306 – 1(27 0000): 06.10 „Žeriavy. Slovník. Časť 1: Všeobecne“
 13. STN EN 81 – 1 + A3 (27 4003): 05.10 „ Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 1: Elektrické výťahy“
 14. STN EN 81 – 2 + A3 (27 4003): 05.10 „ Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 2: Hydraulické výťahy“
 15. STN EN 1993 – 6 (73 5130): 04.10 „Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 6: žeriavové dráhy“
 16. STN EN 81 – 21 (27 4003): 03.10 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Výťahy na prepravu osôb a nákladov. Časť 21: Nové osobné výťahy a nákladné výťahy s prístupom osôb v existujúcich budovách“
 17. STN EN 14492 – 1 + A1 (27 0610): 03.10 „ Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 1: Motorové vrátky“
 18. STN EN 14492 – 2 + A1 (27 0610): 03.10 „ Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá. Časť 2: Motorové zdvíhadlá“
 19. STN EN 13157 + A1 (27 0041): 01.10 „Žeriavy. Bezpečnosť. Zdvíhacie zariadenia s ručným pohonom“
 20. STN EN 14238 + A1 (27 0044): 01.10 „Žeriavy. Manipulátory s ručným ovládaním“
 21. STN ISO 4344 (27 4015): 01.10 „Oceľové laná pre výťahy. Minimálne požiadavky“
 22. STN ISO 4190 – 5 (27 4060): 01.10 „Inštalácia výťahov. Časť 5: Ovládacie zariadenia, signalizácia a ďalšie príslušenstvo“
 23. STN EN 12159 + A1 (27 4403): 01.10 „Stavebné výťahy na dopravu osôb a materiálov so zvisle vedenými klietkami“
 24. STN EN 280 + A2 (27 5004): 01.10 „Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Bezpečnosť. Preskúšanie a skúšky“
 25. STN EN 1495 + A2 (27 5010): 01.10 „Zdvíhacie plošiny. Stožiarové šplhacie pracovné plošiny“


2009

 1. STN EN 1570 + A2 (27 5011): 12.09 „Bezpečnostné požiadavky na zdvíhacie plošiny“
 2. STN EN 1756 – 2 + A1 (27 5012): 12.09 „Zdvíhacie čelá. Plošinové čelá používané na kolesových vozidlách. Bezpečnostné požiadavky. Časť 2: Zdvíhacie čelá pre cestujúcich“
 3. STN EN 14010 +A1 (27 5013): 12.09 „Bezpečnosť strojov. Zariadenia s motorickým pohonom na parkovanie motorových vozidiel. Požiadavky na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu pri konštruovaní, výrobe, montáži a uvádzaní do prevádzky“
 4. STN EN 14439 + A2 (27 0003): 11.09 „Žeriavy. Bezpečnosť. Vežové žeriavy“
 5. STN EN 15056 + A1 (27 0522): 11.09 „Žeriavy. Požiadavky na závesné rámy na manipuláciu s kontajnermi“
 6. STN EN 12978 + A1 (74 6466): 11.09 „Brány a vráta. Bezpečnostné zariadenia pre mechanicky ovládané brány a vráta. Požiadavky a skúšobné metódy“
 7. STN EN 13001 – 1 + A1 (27 0043): 09.09 „Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 1: Všeobecné zásady a požiadavky“
 8. STN EN 1398 (26 9710): 09.09 „Vyrovnávacie mostíky. Bezpečnostné požiadavky“
 9. STN EN 13001 – 2 + A3 (27 0043): 08.09 „Bezpečnosť žeriavov. Všeobecný návrh. Časť 2: Účinky zaťaženia“
 10. STN EN 13155 + A2 (27 0038): 07.09 „Žeriavy. Bezpečnosť. Odnímateľné príslušenstvo na zdvíhanie bremien“
 11. STN EN 14043 + A1 (92 0608): 07.09 „Vysokozdvíhacia automobilová technika pre hasičskú a záchrannú službu. Otočné rebríky s kombinovanými pohybmi. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy“
 12. STN EN 14044 + A1 (92 0609): 07.09 „Vysokozdvíhacia automobilová technika pre hasičskú a záchrannú službu. Otočné rebríky so sekvenčnými pohybmi. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy“
 13. STN EN 1777 + A1 (92 0607): 06.09 „Vysokozdvíhacie plošiny (VP) pre hasičské a Záchranné služby. Bezpečnostné požiadavky a skúšky“
 14. STN P CEN/TS 13001 – 3 – 2 (27 0043): 06.09 „Žeriavy. Všeobecný návrh. Časť 3-2: Medzné stavy a overovanie spôsobilosti oceľových lán v lanovodoch“
 15. STN EN 1494 + A1 (27 0650): 06.09 „Mobilné a premiestniteľné zdviháky a súvisiace zdvíhacie zariadenia“
 16. STN EN 1493 + A1 (27 0809): 06.09 „Zdviháky vozidiel“
 17. STN EN 15095 + A1 (26 7410): 05.09 „Mechanicky poháňané mobilné regály a policové regály, karusely a skladovacie výťahy. Bezpečnostné požiadavky“
 18. STN EN 1677 – 5 + A1 (27 1915): 05.09 „Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 5: Kované oceľové zdvíhacie háky s poistkou. Trieda 4“
 19. STN EN 1677 – 6 + A1 (27 1915): 05.09 „Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 6: Spájacie články. Trieda 4“
 20. STN EN 528 (26 7402): 04.09 „Regálové zakladače. Bezpečnostné požiadavky“
 21. STN EN 1492 – 1 + A1 (27 0151): 04.09 „Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 1: Viazacie popruhy z chemických vláken na všeobecné použitie“
 22. STN EN 1492 – 2 + A1 (27 0151): 04.09 „Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 2: Navíjané slučky z chemických vláken na všeobecné použitie“
 23. STN EN 1492 – 4 + A1 (27 0151): 04.09 „Textilné viazacie prostriedky. Bezpečnosť. Časť 4: Zdvíhacie závesy na všeobecné používanie vyrobené z lán z prírodných a chemických vláken“
 24. STN EN 1677 – 1 + A1 (27 1915): 04.09 „Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 1: Kované oceľové súčiastky. Trieda 8“
 25. STN EN 1677 – 4 + A1 (27 1915): 04.09 „Súčiastky závesov. Bezpečnosť. Časť 4: Spájacie články. Trieda 8“
 26. STN EN 13889 + A1 (27 1916): 04.09 „Kované oceľové strmene na všeobecné dvíhanie. Strmene tvaru D a oblúkové strmene. Trieda 6. Bezpečnosť“
 27. STN EN 13411 – 1 + A1 (02 4402): 04.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Očnice závesov oceľových lán“
 28. STN EN 13411 – 2 + A1 (02 4402): 04.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Zapletanie ôk oceľových lán pre závesy“
 29. STN EN 13411 – 5 + A1 (02 4402): 04.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 5: Lanové svorky so svorníkom tvaru U“
 30. STN EN 13411 – 6 + A1 (02 4402): 04.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 6: Asymetrická klinová koncovka“
 31. STN EN 13411 – 7 + A1 (02 4402): 04.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 7: Symetrická klinová koncovka“
 32. STN EN 13414 – 1+ A2 (02 4403): 04.09 „Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 1: Závesy na všeobecné dvíhanie“
 33. STN EN 13414 – 2+ A2 (02 4403): 04.09 „Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 2: Špecifikácia informácií na používanie a údržbu poskytovaných výrobcom“
 34. STN EN 13414 – 3+ A1 (02 4403): 04.09 „Závesy z oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Lanové slučky a káblové závesy “
 35. STN EN 12385 – 1 + A1 (02 4401): 03.09 „Oceľové laná. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky“
 36. STN EN 13411 – 3 + A1(02 4402): 03.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 3: Zalisované objímky a zaisťovanie lana objímkou“
 37. STN EN 13411 – 4 + A1(02 4402): 03.09 „Zakončenie oceľových lán. Bezpečnosť. Časť 4: Upevňovanie lana v koncovke kovom a živicou“
 38. STN EN 1991 – 3 (73 0035): 03.09 „Eurokód 1. Zaťaženie konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi“
 39. STN EN 12016 + A1 (27 4101): 02.09 „Elektromagnetická kompatibilita. Skupina noriem na výrobky pre výťahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky. Odolnosť“
 40. STN EN 12644 – 1 + A1(27 0036): 01.09 „Žeriavy. Informácie o používaní a skúšaní. Časť 1: Návody na používanie“
 41. STN EN 12644 – 2 + A1(27 0036): 01.09 „Žeriavy. Informácie o používaní a skúšaní. Časť 2: Označovanie“
 42. STN EN 81 – 3 + A1 (27 4003): 01.09 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov. Časť 3: Elektrické a hydraulické malé nákladné výťahy“
 43. STN EN 13015 + A1 (27 4090): 01.09 „Údržba výťahov a pohyblivých schodov. Pravidlá návodov na údržbu“
 44. STN EN 115 – 1 (27 4802): 01.09 „Bezpečnosť pohyblivých schodov a pohyblivých chodníkov. Časť 1: Konštrukcia a montáž“

 

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.