Mapa stránky

dnes je Streda 21.02.2018
Termíny odborných a aktualizačných odborných príprav

Cieľom kurzu odbornej prípravy je kvalifikovanými prednáškami pripraviť účastníkov tak, aby si osvojili technické a právne vedomosti z oblasti technických zariadení, aby spĺňali základné a náročné požiadavky súčasnej modernizujúcej sa doby. 
Každé technické zariadenie za určitých nepriaznivých okolností môže ohrozovať svoje okolie. Len odborne spôsobilí a zaškolení pracovníci, výrobcovia, prevádzkovatelia a obsluhy sú hlavným predpokladom na zaistenie bezpečnej, spoľahlivej prevádzky.

Organizačnou formou vzdelávacej aktivity je školenie. Súčasne sa ho môžu zúčastniť maximálne 35 účastníci.
Teoretická časť školenia je zabezpečená lektormi s platným osvedčením odbornej spôsobilosti v príslušnom rozsahu a splnením podmienok lektorskej spôsobilosti. Využívajú tieto metódy výučby: prednášky, výklad, diskusia, inštruktáž a praktická ukážka.

TI, a.s., uskutočňuje školenia v týchto skupinách:

  1. Odborná príprava revíznych technikov TZ, ZZ, PZ, EZ v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. 
  2. Odborná príprava obsluhy TZ, ZZ, PZ v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z.
  3. Odborná príprava elektrotechnikov § 21, § 22, § 23 v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z.
  4. Odborná príprava osôb na opravy TZ, ZZ, PZ, EZ v rozsahu podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z.

 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.