Mapa stránky

dnes je Utorok 21.11.2017
Termíny skúšok odbornej spôsobilosti 2017
                                                                                                                  Termíny skúšok odbornej spôsobilosti v roku 2017
                                   
Pracovisko     MES                        TIBA                        TINA                         TIBB                         TIKO
Druh skúšky TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ

 

 

§16                                  Odborný pracovník

1.   17     21   28                  
2.   21     18 10 11           9 16 23  
3. 28 14 31   17 9 10   9 15 8          
4.   25     14 6 7           12 19    
5.   23     12 4 5               18  
6. 27 20 30   9 15 16   22 20 21   14 21 28  
7.                                
8.                                
9.   19     29 21 8   21 20     13 20 27  
10. 17 17 20   13 19 6       11          
11.   21     10 16 3           15 22    
12. 5 19 8   8 14 1   7 6 13       14  

 

 

§17                                  Obsluha technických zariadení 

1.   3     21   28                  
2.   14     18 10 11           9 16 23  
3. 21 21 24   17 9 10   9 15 8          
4.   11     14 6 7           12 19    
5.   30     12 4 5               17  
6. 20 13 23   9 15 16   22 20 21   14 21 28  
7.                                
8.                                
9.   26     29 21 8   21 20     13 20 27  
10. 10 24 13   13 19 6       11          
11.   14     10 16 3           15 22    
12. 5 12 8   8 14 1   7 6 13       14  

 

 

 

§18                                  Pracovníci na opravy 

1.   17     21   28                  
2.   21     18 10 11           9 16 23  
3. 28 14 31   17 9 10   9 15 8          
4.   25     14 6 7           12 19    
5.   23     12 4 5               17  
6. 27 20 30   9 15 16   22 20 21   14 21 28  
7.                                
8.                                
9.   19     29 21 8   21 20     13 20 27  
10. 17 17 20   13 19 6       11          
11.   21     10 16 3           15 22    
12. 5 19 8   8 14 1   7 6 13       14  

 

 

§ 21, § 22,  § 23, § 24 Elektrotechnik  

1.       26       20               30
2.       16       17               27
3.       23       16       23       27
4.       20       13               24
5.       18       11               29
6.       15       22       29       26
7.                                
8.                                
9.       14       14               25
10.       19       12       26       30
11.       16       9               27
12.       14       7       14       11
                                   
Poznámka: Čísla udávajú deň konania skúšky v príslušnom mesiaci. Skúšky sa vykonávajú na pracoviskách TI, a.s. v uvedených termínoch, ak počet kandidátov presiahne 5 alebo nezávisle od počtu kandidátov najmenej jeden krát štvrťročne. Podrobnejšie informácie o skúškach získate na pracoviskách TI, a.s.
 
 
 

© 2006-2017 All rights reserved.
Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti Interway, a. s.