Výchova a vzdelávanie

Záväzná prihláška na konferenciu BTZ 2018

Objednávateľ

Obchodné meno:
Adresa organizácie:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
 
Email pre pokyny:
Kontakt pre pokyny:
 

Účastníci

1.
2.
3.
4.
5.

 

Počet prihlásených účastníkov

Štandardný poplatok 155,00 EUR bez DPH (186,00 EUR s DPH)
Zľavnený poplatok 145,00 EUR bez DPH (174,00 EUR s DPH)