Výchova a vzdelávanie

Druh
aktualizačnej
OP
  TIBA TINA TIBB TIKO
mes. TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ
paragraf
16

Odborný
pracovník
1.                                
2. 20.02. 13.02. 22.02.   27.02. 28.02. 22.02.   07.02.   21.02.          
3.                   16.03.     08.03. 15.03. 22.03.  
4. 05.04.   06.04.                          
5.                 09.05.   23.05.   03.05. 10.05. 17.05.  
6.   26.06.     28.06. 27.06. 14.06.                  
7.                           11.07.    
8.                                
9.   25.09.     27.09. 26.09. 13.09.   05.09.   12.09.          
10. 09.10.   11.10.             05.10.     04.10. 18.10. 25.10.  
11.   26.11.     22.11. 21.11. 15.11.   07.11.   21.11.          
12.                         06.12. 12.12. 13.12.  
                                   
Druh
aktualizačnej
OP
  TIBA TINA TIBB TIKO
mes. TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ
paragraf
17

Obsluha
technických
zariadení
1.                                
2. 20.02. 13.02. 22.02.   27.02. 28.02. 22.02.   07.02.   21.02.          
3.                   16.03.     08.03. 14.03. 27.03.  
4. 05.04.   06.04.                          
5.                 09.05.   23.05.   02.05. 15.05. 17.05.  
6.   26.06.     28.06. 27.06. 14.06.                  
7.                                
8.                                
9.   25.09.     27.09. 26.09. 13.09.   05.09.   12.09.     12.09.    
10. 09.10.   11.10.             05.10.     04.10.   25.10.  
11.   26.11.     22.11. 21.11. 15.11.   07.11.   21.11.          
12.                         06.12. 12.12. 13.12.  
                                   
Druh
aktualizačnej
OP
  TIBA TINA TIBB TIKO
mes. TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ
paragraf
18

Pracovníci
na opravy
1.                                
2. 20.02. 13.02. 22.02.   27.02. 28.02. 22.02.   07.02.   21.02.          
3.                   16.03.     08.03. 15.03. 22.03.  
4. 05.04.   06.04.                          
5.                 09.05.   23.05.   03.05. 10.05. 17.05.  
6.   26.06.     28.06. 27.06. 14.06.                  
7.                           11.07.    
8.                                
9.   25.09.     27.09. 26.09. 13.09.   05.09.   12.09.          
10. 09.10.   11.10.             05.10.     04.10. 18.10. 25.10.  
11.   14.11.     22.11. 21.11. 15.11.   07.11.   21.11.          
12.                         06.12. 12.12. 13.12.  
                                   
Druh
aktualizačnej
OP
  TIBA TINA TIBB TIKO
mes. TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ
paragrafy
21, 22,
23, 24,

Elektrotechnik
1.                               09.01.
2.               21.02.               12.02.
3.       22.03.                       05.03.
4.                               09.04.
5.                                
6.       07.06.       13.06.       22.06.       04.06.
7.                                
8.                                
9.               12.09.                
10.       11.10.               19.10.       15.10.
11.               14.11.                
12.                               03.12.