Výchova a vzdelávanie

Druh
odbornej
prípravy
  TIBA TINA TIBB TIKO
mes. TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ
paragraf
16

Revizny
technik
1.                                
2.         10.02. 09.02. 17.02.   07.02.
08.02.
09.02.
  21.02.
22.02.
23.02.
  06.02.
07.02.
08.02.
07.02.
08.02.
09.02.
13.02.
14.02.
15.02.
 
3.         07.03 06.03. 14.03.                  
4. 17.04.
18.04.
19.04.
  24.04.
25.04.
26.04.
  14.04. 13.04. 21.04.           10.04.
11.04.
12.04.
18.04.
19.04.
20.04.
   
5.   16.05.
17.05.
18.05.
    18.05. 17.05. 25.05.   09.05.
10.05.
11.05.
  23.05.
24.05.
25.05.
      15.05.
16.05.
17.05.
 
6.         16.06. 15.06. 23.06.     11.06.
12.06.
13.06.
14.06.
15.06.
    12.06.
13.06.
14.06.
20.06.
21.06.
22.06.
   
7.                                
8.                                
9. 11.09.
12.09.
13.09.
  18.09.
19.09.
20.09.
  12.09. 11.09. 25.09.   05.09.
08.09.
07.09.
  12.09.
13.09.
14.09.
  11.09.
12.09.
13.09.
  18.09.
19.09.
20.09.
 
10.   17.10.
18.10.
19.10.
    17.10. 16.10. 24.10.     15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
      17.10.
18.10.
19.10.
   
11.          07.11. 06.11. 28.11.   07.11.
08.11.
09.11.
  21.11.
22.11.
23.11.
  13.11.
14.11.
15.11.
14.11. 15.11. 16.11.    
12. 04.12.
05.12.
06.12.
  11.12.
12.12.
13.12.
  19.12. 18.12. 12.12.               05.12.
06.12.
07.12.
 
                                   
Druh
odbornej
pripravy
  TIBA TINA TIBB TIKO
mes. TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ
paragraf
17

Obsluha
technickych
zariadení
1.                                
2.         10.02. 09.02. 17.02.   07.02.
08.02.
09.02.
  21.02.
22.02.
23.02.
    08.02.
09.02.
   
3.         07.03. 06.03. 14.03.           01.03.
02.03.
  22.03.
23.03.
 
4. 17.04.
18.04.
19.04.
  24.04.
25.04.
26.04.
  14.04. 13.04. 21.04.                  
5.         18.05. 17.05. 25.05.   09.05.
10.05.
11.05.
  23.05.
24.05.
25.05.
  03.05.
04.05.
17.05.
18.05.
24.05.
25.05.
 
6.   11.06.
12.06.
13.06.
    16.06. 15.06. 23.06.     11.06.
12.06.
13.06.
14.06.
15.06.
    05.06.
06.06.
  20.06.
21.06.
 
7.                           12.07.
13.07.
   
8.                                
9. 11.09.
12.09.
13.09.
  18.09.
19.09.
20.09.
  12.09. 11.09. 25.09.   05.09.
06.09.
07.09.
  12.09.
13.09.
14.09.
  06.09.
07.09.
20.09.
21.09.
   
10.   22.10.
23.10.
24.10.
    17.10. 16.10. 24.10.     15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
        18.10.
19.10.
 
11.         07.11. 06.11. 28.11.   07.11.
08.11.
09.11.
  12.11.
13.11.
14.11.
  08.11.
09.11.
15.11.
16.11.
21.11.
22.11.
 
12. 04.12.
05.12.
06.12.
  11.12.
12.12.
13.12.
  19.12. 18.12. 12.12.                  
                                   
Druh
odbornej
prípravy
  TIBA TINA TIBB TIKO
mes. TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ
paragraf
18

Pracovnici
na opravy
1.                                
2.         10.02. 09.02. 17.02.   07.02.
08.02.
09.02.
  21.02.
22.02.
23.02.
  06.02.
07.02.
08.02.
07.02.
08.02.
09.02.
13.02.
14.02.
15.02.
 
3.         07.03. 06.03. 14.03.                  
4. 17.04.
18.04.
19.04.
  24.04.
25.04.
26.04.
  14.04. 13.04. 21.04.           10.04.
11.04.
12.04.
18.04.
19.04.
20.04.
   
5.   16.05.
17.05.
18.05.
    18.05. 17.05. 25.05.   09.05.
10.05.
11.05.
  23.05.
24.05.
25.05.
      15.05.
16.05.
17.05.
 
6.         16.06. 15.06. 23.06.     15.06.
16.06.
17.06.
18.06.
19.06.
    12.06.
13.06.
14.06. 
20.06.
21.06.
22.06.
   
7.                                
8.                                
9. 11.09.
12.09.
13.09.
  18.09.
19.09.
20.09.
  12.09. 11.09. 25.09.   05.09.
06.09.
07.09.
  12.09.
13.09.
14.09.
  11.09.
12.09.
13.09.
  19.09.
20.09.
21.09.
 
10.   17.10.
18.10.
19.10.
    17.10. 16.10. 24.10.     15.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
      17.10.
18.10.
19.10.
   
11.         07.11. 06.11. 28.11.   07.11.
08.11.
09.11.
  12.11.
13.11.
14.11.
  13.11.
14.11.
15.11.
14.11.
15.11.
16.11.
   
12. 04.12.
05.12.
06.12.
  11.12.
12.12.
13.12.
  19.12. 18.12. 12.12.               05.12.
06.12.
07.12.
 
                                   
Druh
odbornej
prípravy
  TIBA TINA TIBB TIKO
mes. TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ
paragrafy
21, 22
23, 24

Elektrotechnik
1.                       15.01.
16.01.
17.01.
18.01.
19.01.
       
2.               16.02.               05.02.
19.02.
20.02.
3.               13.03.               26.03.
4.               20.04.               16.04.
26.04.
5.               24.05.       14.05.
15.05.
16.05.
17.05.
18.05.
      28.05
6.       05.06.
06.06.
07.06.
08.06.
      22.06.               11.06.
18.06.
7.                                
8.                                
9.               18.09.               03.09.
10.09.
17.09.
10.               23.10.                
11.               27.11.       12.11.
13.11.
14.11.
15.11.
16.11.
      05.11.
12.11.
19.11.
12.               11.12.