Výchova a vzdelávanie

Pracovisko Názov  Termín Miesto Odborný
garant
TIBA Seminár pre
odborných pracovníkov
v oblasti zdvíhacích zariadení
21.03. Bratislava Ing. Bartošík
Seminár pre
odborných pracovníkov
v oblasti elektrických zariadení
29.03. Bratislava Ing. Dolinský
TINA Odborný seminár
VTZ - TZ, PZ
14.03.
15.03.
Trenčín Ing. Grman
TIBB Odborný seminár
VTZ plynových a tlakových:
RT, PROJ, montáž
21.03. Banská Bystrica Ing. Bágel
Ing. Babják
Odborný seminár
VTZ plynových a tlakových:
RT, PROJ, montáž
28.03. Žilina Ing. Bágel
Ing. Babják
TIKO Odborný seminár pre
odborných pracovníkov
v oblasti VTZ
tlakových a plynových
07.03.2019 Košice Ing. Bölcsházy