Zákaznícky servis

 

  

Zoznam platných certifikátov vydaných certifikačným orgánom TI CQ k 01.01.2017

    

Reg. Číslo

Názov a adresa certifikovanej organizácie

Predmet certifikácie

Podľa normy

Certifikát platný do

1119/5/2014-2

R.CH., s.r.o.

956 54 Ruskovce 88

Vývoj, výroba a servis prípojných vozidiel a nadstavieb motorových vozidiel a prípojných vozidiel, montáž a servis hydraulických rúk.

ISO 9001:2008

05.11.2017

1617/5/2014-2

Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Inc.

No. 1988, Jihe Road, Huaxin Town, Qinpu District

Shanghai, China

Návrh a výroba hasiacich prístrojov.

Design and Manufacture of Fire-fighting Equipment.

ISO 9001:2008

30.11.2017

11/5/2015-3

Impiantistica Canali S.r.l.,

Via F.lli Bandiera, 5 – I – 20811 Cesano Maderno (MB), Italy

Realizácia tesárskych prác. Údržba a servis priemyselných systémov.

Realization of carpentry orks.

Maintenance and servicing of industrial systems.

ISO 9001:2008

09.02.2018

308/5/2015-3

Fantinelli S.r.l.

Via Trieste, 8 – I – 21058 Solbiate Olona (VA), Italy

Vývoj, konštrukcia a výroba meradiel, teplomerov a zariadení pre tlak a teplotu podľa národných a medzinárodných noriem a špecifikácií dodaných zákazníkom. Spravovanie meradiel, teplomerov a podobných zariadení.

Development, engineering design and production of gauges, thermometers and equipments for pressure and temperature measure in accordance to national and international standards and customer specifications. Stockholding of gauges, thermometers and complementary devices.

ISO 9001:2008

23.02.2018

466/52015-3

Ekologj Group S.r.l.

Via F. Lana De Terzi, 55/57 – I – 25064 Gussago (BS), Italy

Návrh a výroba LED osvetľovacích systémov a súvisiace montážne a údržbárske aktivity.

Design and manufacturing of led lightning systems and related placing and maintenance activities.

ISO 9001:2008

25.03.2018

307/5/2015-3

Top Sardegna Games S.r.l.

Via degli Artigiani, 3 – I – 09070 Bauladu (OR), Italy

Montáž a údržba zábavných zariadení a PDA, vrátane výberu hotovosti a účtovníctva.

Installation and maintenance of entertainment devices and PDA,

including cash withdrawal and accountancy.

ISO 9001:2008

30.03.2018

51/5/2015-2

Shanghai Yuanfeng High Pressure Container Co., Ltd.

No. 648, Nanqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District,

Shanghai, China

Návrh a výroba zváraných oceľových fliaš kategórie B2, špeciálnych fliaš kategórie B3 a tlakových nádob kategórie D1, D2.

Design and Manufacture of Category B2 Welded Steel Cylinders, Category B3 Special Cylinders and Category D1, D2 Pressure Vessels.

ISO 9001:2008

02.04.2018

118/5/2015-2

HI – TECH ELEKTRO s.r.o.

Ádorská 5400

929 01 Dunajská Streda

Obchodná činnosť, projektovanie a výroba elektrických zariadení, montáž, údržba a oprava elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

ISO 9001:2008

11.05.2018

118/5/2015-3

HI – TECH ELEKTRO s.r.o.

Ádorská 5400

929 01 Dunajská Streda

Obchodná činnosť, projektovanie a výroba elektrických zariadení, montáž, údržba a oprava elektrických zariadení, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení.

OHSAS 18001:2007

11.05.2018

868/5/2015-3

PFI S.r.l.

Via Garibaldi, 51 – I – 20013 Magenta (MI), Italy

Výroba a obchodovanie s priemyselnými ventilmi pre chemický, petrochemický a iný priemysel.

Manufacturing and trade of industrial valves for chemical, petrochemical and industrial fields.

ISO 9001:2008

25.05.2018

772/5/2015-2

T.O.D. spol. s r.o.

Vlčie hrdlo

824 12 Bratislava

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových, elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení, výchova a vzdelávanie v oblasti vyhradených technických zariadení, servis a opravy zdvíhacích zariadení.

ISO 9001:2008

25.06.2018

772/5/2015-3

T.O.D. spol. s r.o.

Vlčie hrdlo

824 12 Bratislava

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených tlakových, elektrických, zdvíhacích a plynových zariadení, výchova a vzdelávanie v oblasti vyhradených technických zariadení, servis a opravy zdvíhacích zariadení.

OHSAS 18001:2007

25.06.2018

1050/5/2015-3

TT-VÝŤAHY s.r.o.

Beethovenova 26

917 08 TRNAVA

Výroba, montáž, rekonštrukcia, údržba, opravy a odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov a iných zdvíhacích zariadení.

ISO 9001:2008

17.08.2018

1126/5/2015-3

Yancheng Aotong Tesike Casting Industry Co., Ltd.

West Side of Hengxing Road, Nanyang Industry Park,

Dafeng City, Jiangsu Province, China

Výroba oceľových odliatkov pre ventily

Manufacture of Steel Casting for Valves

ISO 9001:2008

05.10.2018

15.09.2018

1051/5/2015-3

Výťahy Východ, s.r.o.

Údenárska 5172/3

080 01 Prešov

Výroba, montáž, rekonštrukcia, údržba, opravy a odborné prehliadky a odborné skúšky výťahov a iných zdvíhacích zariadení.

ISO 9001:2008

15.10.2018

15.09.2018

69/5/2016-3

Suzhou Kunlun Heavy Equipment Manufacturing Co., Ltd.

No.599, Jinmao Road, Zhoushi Town, Kunshan City,

Jiangsu Province, P.R. China

Návrh a výroba zápustkových výkovkov

Design and Manufacturing of Closed Die Forging

ISO 9001:2008

01.04.2019

15.09.2018

1494/5/2016-2

Ing. Vlastimil Durkot – PROFIMONTCRANE

Osloboditeľov 114

066 01 Humenné

Výroba, dodávka, montáž, rekonštrukcia a servis zdvíhacích zariadení.

ISO 9001:2008

15.09.2018

60/5/2016-3

PROFIMONTCRANE s.r.o.

Osloboditeľov 114

06 601 Humenné

Výroba, dodávka, montáž, rekonštrukcie

a servis zdvíhacích zariadení.

ISO 9001:2015

06.07.2019

822/5/2016-2

ZPA Bratislava a.s.

Kulíškova 19

821 08 Bratislava

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a zariadení automatizovaného systému riadenia technologických procesov (ASRTP), vykonávanie funkčných skúšok zariadení ASRTP, návrh, projektovanie a inžinierska činnosť v oblasti vyhradených elektrických zariadení, zariadení ASRTP a merania a regulácie,

Inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov, vykonávanie účtovníctva.

ISO 9001:2008

12.07.2019

15.09.2018

822/5/2016-3

ZPA Bratislava a.s.

Kulíškova 19

821 08 Bratislava

Montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a zariadení automatizovaného systému riadenia technologických procesov (ASRTP), vykonávanie funkčných skúšok zariadení ASRTP, návrh, projektovanie a inžinierska činnosť v oblasti vyhradených elektrických zariadení, zariadení ASRTP a merania a regulácie,

Inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov, vykonávanie účtovníctva.

OHSAS 18001:2007

12.07.2019

889/5/2016-3

KOVOMALNAT s.r.o.

Račnica 711

013 05 Belá

Maliarske a natieračské práce.

ISO 9001:2015

19.08.2019

889/5/2016-4

KOVOMALNAT s.r.o.

Račnica 711

013 05 Belá

Maliarske a natieračské práce.

OHSAS 18001:2007

19.08.2019

545/5/2016-2

HOLUBEK, s.r.o.

Pod Brehom 1263/11

013 06 Terchová

Montáž a demontáž lešenia

ISO 9001:2015

20.09.2019

545/5/2016-3

HOLUBEK, s.r.o.

Pod Brehom 1263/11

013 06 Terchová

Montáž a demontáž lešenia

OHSAS 18001:2007

20.09.2019

1740/5/2016-2

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s.

Mlynské Nivy 59/a

824 84 Bratislava

  • Zabezpečovanie spoľahlivej prevádzky prenosovej sústavy na účely prenosu elektriny  (400 kV, 220 kV a časti vedení 110 kV)
  • Zabezpečovanie tranzitu elektriny
  • Dispečerské riadenie elektrizačnej sústavy, zabezpečovanie vyrovnanej bilancie výroby a spotreby sústavy
  • Prenos elektriny na základe zmlúv a koordinácia riadenia sústavy v rámci medzinárodne prepojených sústav
  • Poskytovanie systémových a podporných služieb
  • Údržba, obnova a rozvoj jednotlivých zariadení prenosovej sústavy a sústavy ako celku

 

 

OHSAS 18001:2007

01.02.2020