Technická inšpekcia, a.s.

Technická inšpekcia, a. s.,

prijme inšpektora na pracovnú pozíciu:

INŠPEKTOR TLAKOVÝCH ZARIADENÍ ((TZ)

Miesto práce
pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 01  Banská Bystrica

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
po výberovom konaní ihneď, prípadne dohodou

 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • posudzovania technickej bezpečnosti plynových zariadení 
 • posudzovania dokumentácie stavieb, technológií a materiálov
 • vykonávania úradných skúšok, opakovaných úradných skúšok a iných skúšok zariadení
 • preverovania odbornej spôsobilosti osôb a organizácií
 • posudzovania zhody

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

Mzdové podmienky

 • nástupný plat: mzda od 1 100 EUR, (t. j. základná mzda 928 EUR + osobné ohodnotenie 172 EUR) - finálna úroveň mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností uchádzača. ,
 • po skúšobnej dobe atraktívne prémie v závislosti od výkonu,
 • ďalšie benefity (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť, príspevok na stravu nad rozsah zákona a pod.).

Zamestnanecké výhody, benefity

 • príspevok na stravu nad rozsah určený zákonom
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet
 • odborný zácvik a možnosť ďalšieho odborného rastu v danej profesii
 • možnosť účasti na tvorbe predpisov a noriem
 • možnosť aktívnej účasti na výchove a vzdelávaní osôb

Informácie o výberovom konaní

znalosť predpisov zákon č. 124/2006 Z. zákon č. 56/2018 Z. z., vyhl. č. 508/2009 Z. z. je výhodou.

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

VŠ vzdelanie 2. stupňa technického smeru so zameraním na stroje a zariadenia, výrobné a materiálové technológie, energetiku

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

 • práca s počítačom – používateľ MS Office 2013 a vyššie
 • znalosť princípov technickej bezpečnosti a jej kontroly,

Vodičský preukaz

B

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • samostatnosť
 • organizačné schopnosti, schopnosť učiť sa a rozhodovať
 • dobré komunikačné schopnosti vrátane rokovaní s klientom
 • dobrý technický prejav (slovom aj písmom)
 • bezúhonnosť (výpis registra trestov),
 • profesionálna dôveryhodnosť a technická spôsobilosť
 • zdravotná spôsobilosť

 

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

 • akciová spoločnosť
 • hlavné zameranie - činnosť oprávnenej právnickej osoby v oblasti posudzovania bezpečnosti technických zariadení
 • akreditácia pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, certifikácia systémov manažérstva kvality a BOZP a certifikáciu osôb

Počet zamestnancov

150-199 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56
82101 Bratislava
http://www.tisr.sk

 

Pokyny pre uchádzačov

Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu. Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania.

Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

 

Kontaktná osoba na personálne oddelenie:
Eva Gazdačková
tel:  02/49 208 122 
gazdackova@tisr.sk

Technická inšpekcia, a.s. 
Trnavská cesta 56
821 01 Bratislava