Technická inšpekcia, a.s.

Oznámenie o výsledku výberového konania 
na obsadenie troch miest členov predstavenstva spoločnosti Technická inšpekcia, a.s.

Dozorná rada spoločnosti Technická inšpekcia, a.s., so sídlom Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, v mene Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako vykonávateľa akcionárskych práv, vyhlásila dňa 11.11.2020 výberové konanie na obsadenie troch miest členov predstavenstva spoločnosti.

Do výberového konania sa prihlásilo 18 uchádzačov. Po posúdení splnenia stanovených všeobecných a kvalifikačných predpokladov pre výkon funkcie člena predstavenstva a vyhodnotení osobného pohovoru s jednotlivými uchádzačmi stanovila výberová komisia poradie úspešných uchádzačov.

Na základe výsledkov výberového konania rozhodol jediný akcionár o voľbe nasledovných úspešných uchádzačov za členov predstavenstva:

  1. Ing. Dušan Perniš
  2. Ing. František Kavecký
  3. Ing. Rastislav Fleško