Technická inšpekcia, a.s.

Výberové konanie na členov predstavenstva

Dozorná rada spoločnosti Technická inšpekcia, a.s.,  vyhlasuje výberové konanie na miesta troch členov predstavenstva spoločnosti Technická inšpekcia, a.s..

Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady je potrebné zaslať do 2. decembra 2020.  Bližšie informácie sú uvedené v doplňujúcich dokumentoch:

Výberové konanie na členov predstavenstva Technickej inšpekcia, a.s. (.pdf)

Stanovy Technickej inšpekcie, a.s. (.pdf)

Zásady odmeňovania členov štatutárnych orgánov Technickej inšpekcie, a.s. (.pdf)

Informácia o spracúvaní osobných údajov (.pdf)

Vzor zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva Technickej inšpekcie, a.s. (.pdf)