Kontakty

pracovisko  ústredie 

Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56,
821 01 Bratislava
Email: tisr@tisr.sk

Spojovateľ
(informátor)

02 / 49208 130  
0905 808 421

FAX sekretariát 
02 / 49208 160 
FAX pokladňa     
02 / 49208 162

 

Generálny riaditeľ 

Meno
Funkcia
Telefón
Email
Jurík Vladimír JUDr. generálny riaditeľ 02 / 49208 100 jurik@tisr.sk
Konický Dušan Ing. poradca GR 02 / 49208 131 konicky@tisr.sk
Koczmanová Iveta asistentka GR 02 / 49208 100 koczmanova@tisr.sk

Organizačno-právny odbor

Meno
Funkcia
Telefón
Email
Mižáková Valéria JUDr. riaditeľ OPO 02 / 49208 126 mizakova@tisr.sk
Pastucha Emil JUDr. právnik 02 / 49208 104 pastucha@tisr.sk
Homoľová Andrea JUDr. právnik 02 / 49208 125 homolova@tisr.sk
Trebatický Ivan JUDr. právnik - kontrolór 02 / 49208 127 trebaticky@tisr.sk
Babiaková Patrícia Ing. manažérka kvality 02 / 49208 129 babiakova@tisr.sk
Gazdačková Eva personalistka 02 / 49208 122 gazdackova@tisr.sk

Technický odbor

Meno
Funkcia
Telefón
Email
Pribula Peter Ing. riaditeľ TO 02 / 49208 107 pribula@tisr.sk
Grznárová Monika referent technického odboru 02 / 49208 109 grznarova@tisr.sk
Paška Róbert Ing. ústredný inšpektor STR 02 / 49208 110 paska@tisr.sk
Vencel Ján Ing. ústredný inšpektor EZ 02 / 49208 112 vencel@tisr.sk
Kurka Jiří Ing. ústredný inšpektor ZZ 02 / 49208 103 kurka@tisr.sk
Kamzík Jozef Ing. ústredný inšpektor TZ + PZ 02 / 49208 106 kamzik@tisr.sk
Papáč Kamil Ing. informatik 02 / 49208 123 papac@tisr.sk
Bihari Karol informatik 02 / 49208 124 bihari@tisr.sk

Ekonomický odbor

Meno
Funkcia
Telefón
Email
Hrivnáková Jaroslava Ing. riaditeľ EO 02 / 49208 102 hrivnakova@tisr.sk
Mrázková Edita Ing. vedúci finančného oddelenia 02 / 49208 116 mrazkova@tisr.sk
Blažíčková Simona všeobecný účtovník 02 / 49208 118 blazickova@tisr.sk
Dubai Silvia Ing. všeobecný účtovník 02 / 49208 117 silvia.dubai@tisr.sk
Mikuličová Danka pokladňa, finančný účtovník 02 / 49208 114 mikulicova@tisr.sk
Drinková Daniela finančný účtovník 02 / 49208 115 drinkova@tisr.sk
Gasidlová Angelika referent hospodárskej správy 02 / 49208 119 gasidlova@tisr.sk
Gubo Ján referent hospodárskej správy 02 / 49208 120 gubo@tisr.sk
Štrbová Elena mzdový účtovník 02 / 49208 121 strbova@tisr.sk