Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Vstupné kontroly detských ihrísk


Overovanie bezpečnosti

Uvádzanie nových detských ihrísk do prevádzky

Od 1. januára 2020 platí zákon podľa ktorého je povinnosť pri uvádzaní nového detského ihriska do prevádzky vykonať na detskom ihrisku vstupnú kontrolu inšpekčným orgánom typu A a uviesť do prevádzky len detské ihrisko na ktoré bude vydaný inšpekčný certifikát. Technická inšpekcia, a.s. je takýmto inšpekčným orgánom typu A s príslušnou akreditáciou od Slovenskej národnej akreditačnej služby. Technická inšpekcia vykonáva vstupnú kontrolu detského ihriska v rámci celého územia SR v nasledujúcom pôsobnosti pracovísk:

Pracovisko Bratislava (Bratislavský kraj):
Ing. Samuel Maljarčik, maljarcik@tisr.sk, + 421 905 808 079, 02/57 267 030
Ing. Zdena Bajnerová, bajnerova@tisr.sk, 02/57 267 031

Pracovisko Nitra (Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky kraj):
Ing. Zuzana Ivančíková, ivancikova@tisr.sk, 037/7920 737
Bc. Ondrej Varga, vargaondrej@tisr.sk,  037/7920 738

Pracovisko Banská Bystrica (Banskobystrický a Žilinský kraj):
Ing. Danica Barnová, barnova@tisr.sk, 048/4722 628

Pracovisko Košice (Košický a Prešovský kraj):
Ing. Jana Matvejová, matvejova@tisr.sk, 055/ 7208 131
Ing. Gabriela Krišková, kriskova@tisr.sk, 055/7208 130

Podrobnejšie informácie a formulár žiadosti na výkon vstupnej kontroly získate na horeuvedených kontaktoch.

Rovnako je potrebné postupovať aj v prípade podstatnej zmeny na detskom ihrisku, za ktorú sa považuje pridanie nového prvku detského ihriska, výmena prvku za iný prvok s inými rozmermi a vlastnosťami.Koniec stránky.