Technická inšpekcia, a.s.

Technická inšpekcia a.s.

Pracovná pozícia
Informatik

Miesto práce - pracovisko Ústredie
Trnavská cesta 56, 821 01  Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
01.02.2023        

Mzdové podmienky (brutto)
1 300 €
 

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Správa a konfigurácia firemného Intranetu na platforme SharePoint,
 • Vyhodnocovanie, navrhovanie a implementovanie riešení na platforme SharePoint,
 • Vytváranie a publikovanie aplikácií Microsoft 365 na Intranete (SharePoint) s dôrazom na databázy Access a Excel (kontingenčné tabuľky),
 • Vytváranie analýz a vizualizácie dát s využitím nástrojov Power BI na Intranete (SharePoint),
 • Správa emailových schránok v prostredí Microsoft 365,
 • Inštalácia, správa a konfigurácia terminálového pripojenia na platforme CITRIX,
 • Práca s existujúcimi databázami MS Access publikovanými na platforme CITRIX,
 • Správa a konfigurácia dokumentových skenerov v aplikačnom riešení KOFAX,
 • Administrácia webových aplikácií od SOFTIP-u a terminálového prístupu pre ekonomické aplikácie SOFTIP PROFIT,
 • Správa a konfigurácia VPN pripojenia do firemnej siete z externého prostredia so zabezpečením 2-faktorového overovania prístupu,
 • Správa pracovných staníc prostredníctvom vzdialeného prístupu (RealVNC, TeamViewer),
 • Softvérové a hardvérové poradenstvo užívateľom (tzv. HelpDesk),
 • Správa a automatizácia procesov pre centrálne nasadzovanie firemných aplikácií na pracovných staniciach prostredníctvom konzoly Symantec Management (predtým ALTIRIS), vytváranie reportov,
 • Správa antivírusovej ochrany pracovných staníc v prostredí Symantec Endpoint Security Complete,
 • Základné vyhodnocovanie bezpečnostných incidentov detegovaných EDR riešením,
 • Komunikácia s dodávateľom ohľadne „Advanced Incident Response“,
 • Monitoring antispamovej ochrany na Symantec Email Security Cloud,
 • Správa a monitoring riadeného doručovania inštalačných balíkov, prebiehajúcich inštalácii SW update-ov a  (administráícia)úloh na pracovných staniciach v aplikačnom prostredí Symantec Management Agent,
 • Správa a monitoring zálohovania dát (backup) pracovných staníc užívateľov v aplikačnom prostredí Veritas DLO,
 • Správcovský dohľad nad firemnými servermi vo virtuálnom prostredí VMWare,
 • Správcovský dohľad nad centrálnym firewallom Paloaltonetworks,
 • Správa (administrácia) MS Active Directory, Azure AD, DHCP, DNS a Group Policy,
 • Komunikácia s dodávateľmi ohľadne riešenia problémov, zavádzania nových riešení,
 • Vypracovávanie technických zadaní (podkladov) pre verejné súťaže pre nové SW a HW vybavenie,
 • Správcovský dohľad na centrálne zálohovanie serverov v prostredí VMWare,
 • Správa databázového servera MS SQL,
 • Správcovský dohľad centrálneho logovacieho systému LOG-manager,
 • Navrhovanie a zabezpečenie súčinnosti pri zavádzaní bezpečnostných riešení v IT,
 • Správcovský dohľad nad centrálnym monitoringom IT infraštruktúry nástrojom Zabbix,
 • Správa a konfigurácia WiFi ako riešenia pre firemnú dátovú komunikáciou,
 • Správa mobilných zariadení.

 

Zamestnanecké výhody, benefity

• (odmeny, 13. plat, príspevok na DDS, príspevok na zdravotnú starostlivosť, príspevok na rekreáciu, príspevok na stravovanie nad rámec zákona, karta MULTISPORT a pod.).
• odborný zácvik a možnosti ďalšieho odborného rastu (odborné kurzy, semináre, školenia),
• služobný mobilný telefón a notebook s pripojením na internet,
• možnosť ďalšieho vzdelávania.

 

Informácie o výberovom konaní

Všetkým uchádzačom vopred ďakujeme za prejavený záujem. Z kapacitných dôvodov budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov, ktorí vyhovujú zadaným požiadavkám.

Pokyny pre uchádzačov
Štruktúrovaný životopis zasielajte na e-mailovú adresu: gazdackova@tisr.sk.
Spracúvanie Vašich osobných údajov uvedených v priloženom životopise je nevyhnuté na vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré spočívajú v posúdení Vašich znalostí a skúseností požadovaných na danú pracovnú pozíciu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia životopisu až do ukončenia výberového konania. Následne budú Vaše údaje zlikvidované.
Technická inšpekcia, a.s., sídlo: Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, IČO: 36 653 004 je prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov. V prípade, ak si prajete, aby sme aj po dobu 12 mesiacov po ukončení výberového konania naďalej spracúvali Vaše osobné údaje v databáze uchádzačov o zamestnanie, spolu so životopisom nám zašlite aj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe Vášho dobrovoľne poskytnutého súhlasu a po uplynutí uvedenej doby budú zlikvidované. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať bez uvedenia dôvodu prostredníctvom e-mailovej adresy zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na: osobneudaje@tisr.sk alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.
Technická inšpekcia, a.s. získava Vaše osobné údaje od Vás, a to najmä prostredníctvom životopisu a iných dokumentov, ktoré ste poskytli počas výberového konania a následne počas osobných stretnutí uskutočnených v rámci výberového konania (resp. dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru). Vaše osobné údaje získavame aj zo zdrojov, do ktorých ste Vaše osobné údaje pre tento účel poskytli (napr. internetová stránka www.profesia.sk) Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR a ďalšie práva podľa článku 15 až 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Informácia k Politike pre dodržiavanie Etického kódexu
Technická inšpekcia, a.s. sa ako člen medzinárodnej organizácie TIC Council zaviazala dodržiavať princípy Etického kódexu. Za účelom zavedenia a dodržiavania princípov Etického kódexu vydala Technická inšpekcia, a.s. ako nástroj jednotného zabezpečenia výkonu činnosti Politiku pre dodržiavanie Etického kódexu. Princípy Etického kódexu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Politiky, sú zverejnené na webovom sídle (https://www.tisr.sk/o-nas/sme-clenom-tic-council/eticky-kodex.html) a sú k dispozícii už aj uchádzačom o zamestnanie. Zároveň sú zamestnanci s Politikou oboznamovaní aj pri nástupe do zamestnania. Zamestnanci sú povinní dôkladne sa oboznámiť s Politikou a dodržiavať princípy stanovené Politikou.

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

Informačné technológie - výhodou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Mierne pokročilý (B1)

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

Informačných technológií, administrácia

Počet rokov praxe

min. 5 rokov

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Skúsenosti s implementáciou a správou riešení v SharePoint
 • Znalosť aplikácií Microsoft 365 na pokročilej úrovni
 • Znalosť Power BI – pokročilý
 • Znalosť MS SQL – základy
 • Znalosť sieťových protokolov
 • Znalosť virtualizácie Vmware
 • Znalosť Microsoft Active Directory
 • Znalosť Microsoft 365
 • Znalosť bezpečnosti v IT oblasti
 • Logické a analytické uvažovanie
 • Všeobecný rozhľad v oblasti IT technológií
 • Zodpovednosť, samostatnosť, zvládanie záťažových situácií, chuť vzdelávať sa

 

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Informácie o organizácii
- akciová spoločnosť,
- hlavné zameranie posudzovanie bezpečnosti technických zariadení,
- akreditovaná pre inšpekčnú činnosť, certifikáciu výrobkov, systémov manažérstva kvality, BOZP a certifikáciu osôb.

Počet zamestnancov

150-190 zamestnancov

Kontakt

Kontaktná osoba:  Eva Gazdačková
Tel.:                       +421917482787 
E-mail:                   gazdackova@tisr.sk