Kariéra

Dozorná rada spoločnosti Technická inšpekcia, a.s.,
so sídlom Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava,

v mene Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
ako vykonávateľa akcionárskych práv,

vyhlasuje 20. mája 2024 výberové konanie

na obsadenie miest členov predstavenstva v spoločnosti
Technická inšpekcia, a.s., so sídlom Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava