Kontakty

Pracovisko   TIBA TINA TIBB TIKO
Druh skúšky MES. TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ
§ 16
Revízny
technik
1.                   30.01.       22.01.    
2.   13.02.     08.02.  07.02. 15.02.   27.02.       09.02. 19.02. 23.02  
3. 13.03.  20.03. 15.03.   08.03. 07.03. 15.03.       12.03.     19.03.     
4.   17.04.     12.04. 11.04. 19.04.           13.04. 16.04.    
5.   22.05     17.05. 16.05. 24.05   29.05.         21.05. 18.05.  
6. 05.06. 26.06. 07.06.   14.06. 13.06. 21.06.     27.06. 11.06.   15.06. 18.06. 21.06.  
7.                                
8.                                
9.   18.09.     13.09. 12.09. 20.09.   25.09.       14.09. 17.09. 07.09.  
10.   16.10.     18.10. 17.10. 25.10.       08.10.     22.10.    
11. 27.11. 20.11. 30.11.   15.11. 14.11. 29.11.   27.11. 19.11.     16.11. 19.11.    
12.   10.12.     20.12. 19.12. 13.12.       10.12.     10.12. 07.12.  
§ 17
Obsluha
technických
zariadení
1.                   30.01.       22.01.    
2. 09.02. 13.02. 11.02.   08.02. 07.02. 15.02.   27.02.       09.02. 19.02. 23.02.  
3.   20.03.     08.03. 07.03. 15.03.       12.03.     19.03.    
4.   17.04.     12.04. 11.04. 19.04.           12.04. 16.04.    
5. 02.05. 12.05. 04.05.   17.05. 16.05. 24.05.   29.05.         21.05. 18.05.  
6.   26.06.     14.06. 13.06. 21.06.     27.06. 11.06.   14.06. 18.06.    
7.                             03.07.  
8.                                
9. 04.09. 18.09. 07.09.   13.09. 12.09. 20.09.   25.09.       13.09. 17.09. 13.09.  
10.   16.10.     18.10. 17.10. 25.10.       08.10.     22.10.    
11.   20.11.     15.11. 14.11. 29.11.   27.11. 19.11.     15.11. 19.11.    
12.   10.12.     20.12. 19.12. 13.12.       10.12.     10.12. 06.12.  
§ 18
Pracovníci
na opravy
1.                   30.01.       22.01.    
2.   13.02.     08.02. 07.02. 15.02.   27.02.       09.02. 19.02. 23.02.  
3. 13.03. 20.03. 15.03.   08.03. 07.03. 15.03.       12.03.     19.03.    
4.   17.04.     12.04. 11.04. 19.04.           13.04. 16.04.    
5.   22.05.     17.05. 16.05. 24.05.   29.05.         21.05. 18.05.  
6. 05.06. 26.06. 07.06.   14.06. 13.06. 21.06.     27.06. 11.06.   15.06. 18.06. 21.06.  
7.                                
8.                                
9. 04.09. 18.09. 07.09.   13.09. 12.09. 20.09.   25.09.       14.09. 17.09. 07.09.  
10.   16.10.     18.10. 17.10. 25.10.       08.10.     22.10.    
11.   20.11.     15.11. 14.11. 29.11.   27.11. 19.11.     16.11. 19.11.    
12.   10.12.     20.12. 19.12. 13.12.       10.12.     10.12. 07.12.  
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
Elektrotechnik
1.       18.01.                       29.01.
2.       15.02.       14.02.               19.02.
3.       15.03.       14.03.       29.03.       19.03.
4.       09.04.       18.04.               23.04.
5.       17.05.       23.05.               21.05.
6.       14.06.       20.06.       28.06.       18.06.
7.                                
8.                                
9.       13.09.       19.09.               17.09.
10.       18.10.       24.10               22.10.
11.       15.11.       28.11.               19.11.
12.       13.12.       12.12.       13.12.       10.12.