Kontakty

Regionálna kancelária Trenčín

Oznamujeme našim klientom, že regionálna kancelária v Trenčíne ukončí svoju činnosť k 31.12.2022.

Adresa kancelárie:
(budova firmy JUMA s.r.o)

Technická inšpekcia, a.s.
Železničná 7703/24
911 01 Trenčín

Stránkové dni:
07,30 – 14,00 hod., 
v dňoch podľa telefonickej dohody

Priezvisko a meno
Funkcia
Mobil
Email
Grman Jozef vedúci oddelenia TZ 0905 142 522 grman@tisr.sk
Pös Martin, Mgr. inšpektor PZ 0905 808 370 pos.martin@tisr.sk