Výchova a vzdelávanie

Záväzná prihláška na konferenciu BTZ 2024

 

Objednávateľ

Obchodné meno:
Adresa organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
 
Email pre pokyny:
Kontakt pre pokyny:
Poznámka:
 

Účastníci

1.
2.
3.
4.
5.

 

Počet prihlásených účastníkov

Štandardný poplatok:    270,00 EUR bez DPH    (324,00 EUR s DPH)
Zľavnený poplatok:         250,00 EUR bez DPH    (300,00 EUR s DPH)