Výchova a vzdelávanie

Záväzná prihláška na konferenciu BTZ 2023

Objednávateľ

Obchodné meno:
Adresa organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
 
Email pre pokyny:
Kontakt pre pokyny:
Poznámka:
 

Účastníci

1.
2.
3.
4.
5.

 

Počet prihlásených účastníkov

Štandardný poplatok  230,00 EUR bez DPH (276,00 EUR s DPH)
Zľavnený poplatok       220,00 EUR bez DPH (264,00 EUR s DPH)