Výchova a vzdelávanie

Druh OP mes. TIBA TINA TIBB TIKO
TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ

§16

 

Odborník
pracovník

1.                                
2.                                
3.                                
4.                                
5.             20       19          
6.   8     16 15 14                  
7.                             14, 15  
8.                                
9.   21     9 8 23   8   15   16, 17 16    
10. 12   15   14 13 21     11            
11.         11 10 25   10   17       18, 19  
12.   7     9 8 16                  
Druh OP mes. TIBA TINA TIBB TIKO
TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ

§17


Obsluha
technických
zariadení

 

1.                                
2.                                
3.                                
4.                                
5.             20       26          
6. 8 22 11   16 15 14                  
7.                             14, 15  
8.                                
9.   14     9 8 23   1   22   16, 17      
10. 19   22   14 13 21     11            
11.         11 10 25   3   24     18 18, 19  
12.   14     9 8 16                  
Druh OP mes. TIBA TINA TIBB TIKO
TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ

§18

 

Pracovníci
na

opravy

1.                                
2.                                
3.                                
4.                                
5.             20       19          
6. 15 8 18   16 15 14             17    
7.                             14, 15  
8.                                
9.   21     9 8 23   8   15   16, 17      
10. 26   29   14 13 21             14    
11.         11 10 25   10 11 17       18, 19  
12.         9 8 16                  
Druh OP mes. TIBA TINA TIBB TIKO
TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ TZ ZZ PZ EZ

§21
§22
§23
§24

 

Elektrotechnik

1.                                
2.                                
3.                                
4.                                
5.       25       19                
6.               23               14, 15, 16
7.                                
8.                                
9.       28       22               6, 7, 8
10.               20       4        
11.       22       24                
12.               15               6, 7, 8