Výchova a vzdelávanie

Pracovisko Názov seminára Termín Miesto Odborný
garant
TIBA Seminár pre výrobcov
detských ihrísk
28.02. Bratislava Ing. Maljarčík
Seminár pre odborných pracovníkov v oblasti EZ 28.03. Bratislava Ing. Dolinský
Seminár pre odborných pracovníkov v oblasti výťahov 06.03. Bratislava Ing. Bartošík
TINA Odborný seminár ZZ 13.02. JUMA Trenčín Ing. Šarmír
Odborný seminár STR 27.02. JUMA Trenčín Ing.Sárka
Odborný seminár 
TZ a PZ
13.03.
14.03.
Trenčín Ing. Grman
TIBB Odborný seminár VTZ elektrických: RT, PROJ 12.02. Banská Bystrica Ing. Fekiač
Odborný seminár VTZ elektrických: RT, PROJ 07.03. Banská Bystrica Ing. Fekiač
Odborný seminár VTZ plynových a tlakových: RT, PROJ, montáž 13.03. Banská Bystrica Ing. Bágel
Ing. Babják
Odborný seminár VTZ plynových a tlakových: RT, PROJ, montáž 27.03. Žilina Ing. Bágel
Ing. Babják
TIKO Odborný seminár pre odborných pracovníkov v oblasti VTZ tlakových a plynových  21.03. Košice Ing. Bölcsházy
Odborný seminár pre odborných pracovníkov v oblasti VTZ elektrických 05.06. Košice Ing. Kozák