Výchova a vzdelávanie

 

 

Pracovisko Názov seminára Termín Miesto Odborný garant
TIBA        
       
       
TINA        
       
       
TIBB Odborný seminár VTZ
elektrických: RT, PROJ
28.5
11.6.
Banská Bystrica Ing. Fekiač
Odborný seminár VTZ
plynových a tlakových:
RT, PROJ, montáž
17.03. Banská Bystrica

Ing. Bágel
Ing. Babják

Odborný seminár VTZ
plynových a tlakových:
RT, PROJ, montáž
24.3. Žilina

Ing. Bágel
Ing. Babják

       
TIKO